U NP Krka uskoro kreće gradnja volonterskog centra

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/5555cda8be1a8.jpg

'Očuvana priroda naše je bogatstvo i jedan od glavnih motiva zbog kojih strani turisti posjećuju Hrvatsku. Stoga je stavljanje zaštićenih područja u funkciju održivog razvoja naše strateško opredjeljenje. U zaštićena područja uložili smo 200 milijuna kuna i pripremamo projekte vrijedne još 600 milijuna koje imamo na raspolaganju iz EU fondova. Jedan od većih projekata koji trenutno provodimo je 'Eko kampus Puljani' u Nacionalnom parku Krka. U sklopu tog projekta park će dobiti novi posjetiteljski sadržaj koji će privući nove goste, rasteretiti najposjećenije dijelove parka, a lokalnom stanovništvu omogućiti nove poslovne prilike. – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović povodom Vladine odluke kojom je NP Krka odobreno da sklopi ugovor za izvođenje građevinskih radova na volonterskom centru u sklopu projekta 'Eko kampus Puljani'.

U sklopu tog projekta vrijednog 40 milijuna kuna bivši vojni kompleks uredit će se za prijem posjetitelja, volontera, studenata, predškolske i školske djece, znanstvenika i istraživača. Građevinski radovi prve faze procijenjeni su na 20 milijuna kuna. Trenutno se uređuju objekt škole o prirodi, vanjski postav za edukaciju na otvorenom, internet caffe s blagovaonicom, parkiralište i ograda. Početkom lipnja počet će građevinski radovi na volonterskom centru koji su procijenjeni na 4,9 milijuna kuna.

Sredstva za realizaciju tih radova osigurana su kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 46% a ostatak kroz proračun NP Krka.

'Sustavna valorizacija uzvodnog toka rijeke Krke, u cilju jačanja lokalnog gospodarstva i ljudskih potencijala rezultirala je projektom 'Eko kampusa Puljane', koji se aktivno provodi već nekoliko godina. Projekt valorizira edukaciju o prirodi u prirodi i dio je sveobuhvatne posjetiteljske infrastrukture i djelatnosti vezanih za istraživanje i prezentaciju prirodnih i kulturnih osobitosti porječja Krke.' – izjavio je ravnatelj NP Krka Krešimir Šakić. Ravnatelj je dodao da su dosad uređene zgrade za arheološku i prirodoslovnu zbirku. U planu je da uređenje volonterskog centra završi do kraja 2015. čime će završiti prva faza projekta.

Druga faza projekta procijenjena je na 20 milijuna kuna. U sklopu te faze uredit će se postav prirodoslovne zbirke i škole o prirodi te ostala potrebna infrastruktura – pristupne ceste, ugostiteljski sadržaj i biopročišćivač. Ti će se radovi financirati novcem iz EU fondova, a početak radova planiran je nakon što se realizira prva faza projekta.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje od 2014. do 2020. Hrvatska za projekte iz prirode na raspolaganju ima gotovo 1,8 milijardi kuna. Dijelom tog novca sufinancirat će se projekti vezani uz očuvanje ekološke mreže Natura 2000 i ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu. Projekti koje provodi Ministarstvo zaštite okoliša doprinijet će zaštiti prirodnih bogatstava i održivom razvoju zaštićenih područja, a time i stvaranju novih radnih mjesta te gospodarskom rastu.

 Stranica