Zajedničkom suradnjom do uspostave Centra za gospodarenje otpadom Piškornica

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/55153b00c395f.jpg

Danas je u Ministarstvu okoliša održan sastanak zamjenika ministra okoliša Hrvoja Dokoze sa županom Koprivničko-križevačke županije Darkom Korenom i Mladenom Jozinovićem, direktorom tvrtke Piškornica d.o.o. Na sastanku, čija je tema bila projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) Piškornica, razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji svih uključenih u projekt, a posebno su istaknuti rokovi i budući koraci koji se trebaju poduzeti kako bi se projekt na vrijeme prijavio za sufinanciranje EU sredstvima.

Projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) Piškornica riješit će problem otpada za više od pola milijuna stanovnika u više od stotinu općina i gradova, u 4 županije sjeverozapadne Hrvatske.

Zamjenik Dokoza istaknuo je kako je ministarstvo zadovoljno dosadašnjim napretkom u pripremi ovog projekta koji je od strateškog značaja ne samo za regiju koju pokriva već za cijelu Republiku Hrvatsku. Do sada je izrađena gotovo cjelokupna projektna dokumentacija, ishođene su okolišna i lokacijska dozvola, a u ključnom razdoblju koje je pred nama potrebno je riješiti preostale imovinsko pravne odnose, izraditi studiju izvodljivosti i projektnu prijavu, temeljom koje će se projekt prijaviti za EU sufinanciranje.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je oko 100 milijuna eura. Projekt je najavljen i predviđen za sufinanciranje iz EU-Kohezijskog fonda, a planirano je da se na odobrenje pošalje u lipnju ove godine. Na sastanku je naglašena važnost nastavka dosadašnje dobre suradnje između ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, županija i tvrtke Piškornica, a kako bi se projekt pripremio u zadanim rokovima.

Kao i u ovom projektu, suradnja svih dionika u sustavu gospodarenja otpadom nužna je kako bismo uspostavili funkcionalan sustav temeljen na najvišim standardima zaštite okoliša i na taj način ostvarili propisane ciljeve u predviđenim rokovima.Stranica