Izjava o pristupačnosti

Općenito
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje se nalazi na adresi https://mingo.gov.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Mrežna lokacija https://mingo.gov.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
 • Slike na naslovnoj stranici ne sadrže kratak tekstualni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
 • Pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana
 • Pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati
 • Poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
 • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
 • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
 • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
 • Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta
  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

  Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici
  Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojim su posjetiteljima ponuđene sljedeće opcije:
 • Promjena veličine fonta na stranici
 • Promjena kontrasta stranice (uključivanje crne pozadine i bijelog fonta ili bijele pozadine i crnog fonta)

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 17. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Izjava je zadnji put preispitana 17. rujna 2020.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežne lokacije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@mingor.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.