13. 6. 2022. Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu.
 
Ovaj Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.
 
Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.
 
Ukupna vrijednost Programa je 2.000.000,00 kuna.
 
Prijave se zaprimaju isključivo od 13. 6. do 13. 7. 2022. godine.
Otvoreni javni poziv je otvoren do 13. 7. 2022. godine.
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 13. 6. 2022. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Otvoren javni poziv
Program
Prijavni obrazac
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore
Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi
Skupna izjava
Izvještaj
Ugovor
Oznaka vidljivosti