Otvoreni pozivi

  • OBAVIJEST - Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Inovacijski vaučeri za MSP-ove (7. lipnja 2024.)

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 7. lipnja 2024. godine 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Inovacijski pozivi“ (Referentni broj: PK.1.1.06).Izmjene su tehničke prirode i ne utječu na izradu i predavanje projektnog prijedloga, a unesene su u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.

Učinjene su sljedeće izmjene:
 
  • Izmjene naziva Ministarstva i kontakt e-mail adrese u tekstu uslijed promjene naziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u Ministarstvo gospodarstva;
  • Izmjena u poglavlju 9.1.2. Uputa za prijavitelje i Prilogu 1. Obrazac vaučera koja se odnosi na smanjenje broja izdanih primjeraka vaučera s 3 na 2;
  • Izmjena u prilogu 3. Obrazac ugovora o pružanju usluga na temelju vaučera odnosi se na obvezu pružatelja usluge da korisniku izvrši uslugu u roku od 120 dana od dana izdavanja vaučera umjesto od dana potpisa ugovora.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eKohezija  od 10. lipnja 2024. u 11:00 h.
 
  • Snimka i prezentacija s virtualne radionice održane 23. 5. 2024. godine
 

Slijedom virtualne radionice poziva "Inovacijski vaučeri za MSP-ove" (PK.1.1.06.) održane 23. 5. 2024. godine, obavještavamo Vas da je prezentacija s radionice dostupna pod poveznicom OVDJE.
 

Snimka virtualne informativne radionice navedenog Poziva dostupna je na you tube kanalu Ministarstva gospodarstva pod poveznicom OVDJE.

 
  • Obavijest o održavanju virtualne informativne radionice vezane uz poziv na dostavu projektnih prijedloga  "Inovacijski vaučeri za MSP-ove" (PK.1.1.06)

Virtualna radionica za  poziv na dostavu projektnih prijedloga "Inovacijski vaučeri za MSP-ove" (PK.1.1.06) održat će se u četvrtak 23. svibnja 2024. godine s početkom u 13:00 sati.

Radionica će se održati putem platforme TEAMS. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje do 21. svibnja 2024. godine.
 
Zbog ograničenog broja korisnika MS Teams platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po instituciji/poduzetniku.

Očekivano trajanje radionice: 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice:  prijava na radionicu.


Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu za sudjelovanje na radionici. Prilikom prijave za radionicu možete putem poveznice na prijavnom obrascu postaviti pitanje vezano uz Poziv na koje će biti odgovoreno na radionici.

Radionica će se održati na hrvatskom jeziku i besplatna je za sudjelovanje. Radionica se snima, a snimke i prezentacija s radionice bit će objavljene i dostupne na poveznicama koje će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objaviti na svojim stranicama i na portalu https://eufondovi.gov.hr/inovacijski-vauceri-za-mspove/.


 
  • Objava poziva za dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ (Referentni broj: PK.1.1.06)
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 7. svibnja 2024. godine objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ (Referentni broj: PK.1.1.06.) u okviru Programa konkurentnosti i kohezija 2021.-2027.
Poziv „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ provodi se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva. Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 10. lipnja 2024. godine u 11:00 sati, a projektni prijedlozi će se zaprimati do iskorištenja raspoloživih sredstava za predmetni Poziv, a najkasnije do 31.12.2026. u 16:00 sati.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 4.874.214 EUR, a sredstva će se dodjeljivati u obliku vaučera.

Cilj Poziva je prijenos znanja od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 2.000,00 EUR, a najviši 10.000,00 EUR po pojedinom projektnom prijedlogu.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:
•   Testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
•    Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
•    Demonstracijske aktivnosti,
•    Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

 Maksimalni intenzitet potpore je 50 % prihvatljivih troškova, a intenzitet potpore može povećati do 85 % prihvatljivih troškova, pod uvjetom da ukupni iznos potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije ne premašuje 220 000 EUR po poduzetniku tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja.

Prihvatljivi prijavitelj je pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o općem skupnom izuzeću.
Projektni prijedlozi se podnose elektronički, putem portala informacijskog sustava eKohezija.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na adresu inovacijski.vauceri@mingor.hr, a odgovori na pitanja bit će objavljeni na stranici https://eufondovi.gov.hr/ , u okviru odgovarajućeg poziva.

Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.
 
Natječajnu dokumentaciju možete pronaći https://eufondovi.gov.hr/inovacijski-vauceri-za-mspove/.