Akcija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja "Jeste li ih vidjeli?"

  • Slika /Zavod/DSC_0072a.jpg
  • Slika
  • Slika
Putem akcije „Jeste li ih vidjeli?“, Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, poziva javnost i ove godine da dojavi lokacije na kojima su uočene žive jedinke plemenite periske (Pinna nobilis). Akcija se provodi od 2020. godine i aktualna je kroz cijelu godinu, a ponajviše u ljetnim mjesecima, kada je i učestalost opažanja morskih organizama povećana.

Upute kako sudjelovati u akciji nalaze se niže u tekstu. Molimo obratite pozornost na video u kojem je prikazan pravilan način postupanja.

Plemenita periska je endem Sredozemnog mora te je rasprostranjena u cijelom Jadranskom moru i najčešće se može pronaći između 2 i 30 m dubine. Kako se radi o najvećem mediteranskom školjkašu koji može narasti i do 120 cm, jedan je od atraktivnijih školjkaša hrvatskog podmorja. Plemenita periska je strogo zaštićena vrsta i svako uznemiravanje te namjerno vađenje živih ili uginulih jedinki (praznih ljuštura) je zabranjeno.

Populacije plemenite periske u cijelom Mediteranu pa i u Jadranskom moru su zahvaćene smrtonosnom zarazom koja dovodi do masovnih ugibanja. Smrtnost je na mnogim lokacijama i 100%, a zbog dramatičnog pada populacije, plemenita periska je u razdoblju od samo godine dana dobila status kritično ugrožene vrste na globalnoj razini. Više informacija o ovoj kritično ugroženoj i strogo zaštićenoj vrsti te njenoj smrtnosti dostupno je na mrežnim stranicama Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Donedavno populacije s brojnim živim plemenitim periskama, sada su mahom samo skupine praznih ljuštura uginulih jedinki. Potrebno je naglasiti da uspravna ljuštura ne znači i da se radi o živoj jedinki. Naime, i do trećina ljušture plemenite periske zakopana je u podlogu (sediment) pa je čest slučaj da prazne ljušture ostanu uspravne u sedimentu duže vremena nakon uginuća jedinke, dajući dojam žive jedinke, sve dok djelovanjem morskih struja i valova ili vremena ne polegnu na dno.

Dojave o opažanjima živih jedinki plemenite periske, pogotovo onih u recentnim godinama od kada je zaraza prisutna u prirodi, važne su zbog identifikacije onih jedinki koje su usprkos zarazi i dalje žive. Takve jedinke su ključne za obnovu populacije i opstanak vrste te je iste potrebno pratiti i ako je potrebno dodatno zaštiti.

U 2022. godini je zaprimljeno preko 350 dojava o opažanjima plemenite periske te je istim opažanjima potvrđeno 18 živih jedinki plemenite periske duž Jadrana. Ukupan broj potvrđenih živih jedinki duž cijelog Jadrana iznosi tek 20-ak jedinki. 

Ako opazite plemenitu perisku za koju sumnjate da je živa, potrebno je provesti kratku provjeru kako bi se potvrdila sumnja. Iznad periske trebate nježno proći rukom kroz morsku vodu, uslijed čega će se periska, ako je živa, zatvoriti. Pri tome trebate paziti da perisku ne dirate. Na ovoj poveznici možete pogledati kratak video kako ispravno provesti navedenu provjeru. 

Informaciju o opažanju žive plemenite periske dojavite na e-mail adresu vrste@mingor.hr ili unesite u online obrazac za dojavu  - putem ove poveznice.

Najvrjedniji dojavljivači bit će nagrađeni atraktivnim promotivnim materijalima, a svaki dojavljivač provjereno žive jedinke plemenite periske, imati će čast dati ime dotičnoj jedinci te će biti nagrađen obiteljskom ulaznicom za Nacionalni park Brijuni ili Park prirode Telašćica ili Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo, ovisno o želji dojavljivača.

Zaprimljene dojave moći će se pregledati na Bioportalu (http://www.bioportal.hr/gis/), gdje su dostupni i dosad prikupljeni podaci o lokacijama plemenitih periski u suradnji sa znanstveno-stručnom zajednicom te zainteresiranom javnošću.


Foto: Marinko Babić

Stranica