Donesena nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Slika /slike/Vijesti/2022/Gorivo 3.7..png
Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l (0,94 kn/l) za dizelsko i benzinsko. Premija za plavi dizel propisana je u iznosu od 0,0781 EUR/l (0,59 kn/l) i 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) za smjesu propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.
 
Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.
 
Nove cijene iznosit će: 1,44 EUR/l (10,85 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l), 1,34 EUR/l (10,10 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l), 0,80 EUR/l (6,03 kn/l) za plavi dizel (promjena 0,00 EUR/l), 0,96 EUR/kg (7,23 kn/kg) za UNP za spremnike (smanjenje 0,02 EUR/kg) i 1,52 EUR/kg (11,45 kn/kg) za UNP za boce (smanjenje 0,03 EUR/kg).

Stranica