Državni tajnik Bujanović na sastanku Vijeća za konkurentnost u Bruxellesu

  • Slika /slike/Vijesti/2022/dt Bujanović 3.jpg
  • Slika
  • Slika
Državni tajnik Hrvoje Bujanović sudjelovao je na sastanku Vijeća za konkurentnost (industrija i unutarnje tržište) 7. ožujka 2024. u Bruxellesu.

Na sastanku su ministri raspravljali o izvješću o napretku rada na postizanju dogovora o Prijedlogu uredbe o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama. Prijedlog te uredbe dio je paketa olakšica za MSP-ove koju je Komisija predstavila 12. rujna 2023. kako bi se odgovorilo na potrebe malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) u trenutačnom gospodarskom okružju. Hrvatska je pozdravila predmetni prijedlog, a državni tajnik Bujanović je istaknuo da smanjenje rokova plaćanja na 30 dana neće nužno riješiti problem kašnjenja u plaćanjima. Hrvatska smatra da bi bilo bolje definirati maksimalni rok od 60 kalendarskih dana kako bi se očuvala sloboda ugovaranja i osigurala dodatna fleksibilnost. Dodatno, državni tajnik Bujanović je naglasio potrebu uzimanja u obzir posebnosti određenih sektora pri propisivanju maksimalnih rokova plaćanja, poput primjerice zdravstvenog.

Nadalje, na sastanku je održana razmjena mišljenja o godišnjem izvješću o jedinstvenom tržištu i konkurentnosti za 2024. Komisija početkom svake godine objavljuje predmetno izvješće u kojem se prikazuje  na koji način jedinstveno tržište koristi gospodarstvu EU-a i pruža detaljan pregled primjene pravila jedinstvenog tržišta EU-a primjenjuju u cijelom Europskom gospodarskom prostoru s ciljem utvrđivanja poboljšanja jedinstvenog tržišta. Državni tajnik Bujanović je istaknuo da je unutarnje tržište ključno za  konkurentnost i rast EU-a. Naglasio je potrebu daljnjeg uklanjanja prepreka, posebno u sektoru usluga, ujednačene provedbe EU pravila, predvidljivog zakonodavnog okvira i pojednostavljenja postupaka, smanjenja administrativnog tereta i obveza izvještavanja za 25 posto, poticanja digitalizacije te osiguranja pristupa financiranju, posebno za MSP.

Tijekom radnog ručka ministri i ministrice su raspravljali o budućnosti industrijske politike EU-a, odnosno, konkretnije, o sektorima koji bi trebali biti visoko na popisu političkih prioriteta tijekom sljedećeg zakonodavnog ciklusa.

Pod točkom razno, države članice su primile na znanje informaciju belgijskog predsjedništva o trenutačnom stanju zakonodavnih predmeta, informaciju Komisije o „Europskom programu za turizam 2030.” i ishodu neformalnog sastanka ministara nadležnih za turizam koji je belgijsko predsjedništvo organiziralo 19. i 20. veljače u Louvain-la-Neuveu, kao i informaciju njemačke, danske, španjolske, finske, nizozemske i portugalske delegacije o ažuriranoj strategiji za pomorski sektor na europskoj razini, informaciju švedske delegacije o učinku pravila o državnim potporama na dugoročnu konkurentnost te informaciju francuske, malteške i rumunjske delegacije o sigurnosti opskrbe lijekovima u EU-u.
 

Stranica