Gospodarske koristi poslovanja na europskom unutarnjem tržištu

Slika /slike/Vijesti/2022/Sveučilište Sjever.jpg
Gospodarske koristi poslovanja na europskom unutarnjem tržištu predstavili su 6. svibnja 2024. studentima Sveučilišta Sjever u Koprivnici službenici Sektora za robe i usluge Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Grozdana Vuđan i Daniel Hinšt. Ranija predavanja na istu temu održana su 20. i 21. studenoga 2023. na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru i na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Naredno predavanje planirano je 23. svibnja 2024. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
 
U okviru predavanja predstavljeni su sljedeći alati za institucionalnu podršku hrvatskom gospodarstvu na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora:

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) - brža administrativna suradnja kod sprječavanja prepreka i provjera uvjeta za pristup tržištu usluga;
Jedinstvena kontaktna točka za usluge (PSC.HR) - informacije i e-usluge poduzetnicima za lakše pokretanje poslovanja te pristup hrvatskom i europskom tržištu usluga;
Kontaktna točka za proizvode (PCP) - informacije gospodarskim subjektima o pravilima za proizvode i načelo uzajamnog priznavanja;
Informacijski sustav tehničkih propisa (TRIS) - sprječavanje prepreka trgovini robama;
Mreža SOLVIT - rješavanje administrativnih problema u drugim državama članicama; te
Služba Vaša Europa i Centar unutarnjeg tržišta EU (cut.hr) koji osiguravaju pristup po načelu sve na jednom mjestu.
 
Također, predstavljen je aktualni okvir Europske unije vezan uz slobodu pružanja usluga i slobodu kretanja roba na unutarnjem tržištu, koji predstavlja priliku i za lakše prekogranično poslovanje hrvatskih poduzetnika.

Stranica