Nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Slika /slike/Vijesti/2022/Gorivo.png

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg smjesa propan - butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.
 
Nove cijene iznosit će:

 • 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,02 EUR/l) 

 • 1,41 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,04 EUR/l)

 • 0,87 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,04 EUR/l)

 • 1,12 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,03 EUR/kg)

 • 1,68 EUR/kg UNP za boce (smanjenje 0,03 EUR/kg).
   

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

 • 1,66 EUR/l za benzinsko gorivo

 • 1,56 EUR/l za dizelsko gorivo

 • 0,96 EUR/l za plavi dizel

 • 1,37 EUR/kg UNP za spremnike

 • 1,99 EUR/kg UNP za boce


Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Vlada Republike Hrvatske je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, a od početka 2023. u dvadeset i osam navrata.

S obzirom da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 7. svibnja do 20. svibnja 2024., i to za 56,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0,0231 eura po litri dizelskog goriva.Stranica