HROTE raspisao javni poziv za prikupljanje ponuda za poticanje proizvodnje električne energije iz OIE

Slika /slike/Vijesti/1. pravo na pristup.jpg
Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) je 30. ožujka 2022., na temelju Programa potpore odobrenog od strane Europske komisije, raspisao javni poziv za prikupljanje ponuda za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) putem sustava tržišne premije. Tržišna premija je sustav poticanja u kojem HROTE isplaćuje tržišnu premiju, odnosno razliku između ugovorene referentne vrijednosti i tržišne cijene električne energije. Ukupna kvota za nove projekte iznosi 630 MW što je oko 60% trenutnog portfelja u sustavu poticanja koji vodi HROTE.

Glavne značajke javnog poziva su:
-              Poziv otvoren za slijedeće tehnologije OIE:
•    Sunčane elektrane veće od 500 kW
•    Hidroelektrane veće od 500 kW do uključivo 10 MW
•    Vjetroelektrane veće od 3 MW
•    Elektrane na biomasu veće od 500 kW do uključivo 5 MW
•    Elektrane na bioplin veće od 500 kW do uključivo 2 MW
•    Geotermalne elektrane veće od 500 kW
-              Javni poziv propisuje uvjete koje projekti moraju ispuniti da bi mogli podnijeti ponudu i traje 60 dana nakon čega će se raspisati javni natječaj u trajanju od 15 dana kada će se moći predati ponude.
-              Javni natječaj biti će otvoren isključivo za nove projekte, i to, po tehnologijama, za 300 MW vjetra i sunca, po 8 MW za biomasu i bioplin, 4 MW za male hidroelektrane te 10 MW za geotermalne elektrane. Sudjelovati mogu i OIE projekti koji koriste inovativne tehnologije čiji razvoj je financiran od EU fondova za razvoj inovativnosti, sukladno propisanim uvjetima
-              Na Javnom natječaju mogu sudjelovati nositelji projekta koji su prethodno ishodili lokacijsku  ili građevinsku dozvolu, energetsko odobrenje i elektroenergetsku suglasnost za projekt proizvodnog postrojenja.
-              Temeljem provedenog Javnog natječaja HROTE donosi Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja, a koja se temelji na najpovoljnijoj ponuđenoj referentnoj vrijednosti sve do popunjavanja kvote za pojedine tehnologije.
-              S nositeljima projekata čije ponude su ocjenjene dobitnima sklopit će se ugovor o tržišnoj premiji na 12 godina od aktivacije ugovora pri čemu nositelji projekta imaju 4 godine za izgradnju proizvodnog postrojenja, puštanje u trajni pogon i stjecanje statusa povlaštenog proizvođača.
-              Ako bi sve kvote s ovog javnog poziva bile popunjene i postrojenja realizirana, Republika Hrvatska bi ovime dobila oko 1,5 TWh na godinu nove obnovljive energije.“
 
Javni poziv dostupan je ovdje.

Stranica