Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dodijeljeno 1,6 milijardi kuna

Slika /slike/Vijesti/2022/HOPS.jpg
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u srpnju 2022. objavilo Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Revitalizacija, izgradnja, digitalizacija i modernizacija hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže“, namijenjen modernizaciji i digitalizaciji te proširenju elektroenergetskog prijenosnog sustava koji se provodi u okviru investicije Revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskog sustava i prateće infrastrukture za dekarbonizaciju energetskog sektora unutar Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).
 
Sredstva su dodijeljena izravnom dodjelom, sukladno Zakonu o energiji, jedinom operateru prijenosnog sustava, time i jedinom prihvatljivom prijavitelju projekta - Hrvatskom operateru prijenosnog sustava (HOPS d.d.).
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao nadležnog tijela, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao provedbenog tijela u okviru NPOO – a, te korisnika HOPS-a, potpisan je 28. rujna 2022.
 
Provedbom projekta poduprijet će se elektrifikacija i dekarbonizacija energetskog sektora nadogradnjom i digitalizacijom hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže. Investicija će omogućiti kreiranje novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, bolju povezanost mreže jug-sjever, te povezivanje 6 otoka s kopnenom mrežom kako bi se iskoristio njihov potencijal za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i osiguralo dovođenje takve električne energije s juga na sjever Hrvatske, gdje se troši najviše energije.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.054.895.235 kuna, a ukupan iznos bespovratnih sredstava 1.643.764.188 kuna.


Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.


Stranica