Međudržavna Radna skupina o poduzetim aktivnostima na rješavanju problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/54914b19b84e7.jpg

'Ministarstvo aktivno radi na rješavanju problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu. Na žalost, rješenje se ne može postići preko noći jer glavnina onečišćenja dolazi iz druge države, iz Rafinerije nafte Brod. Zato je iznimno važna suradnja nadležnih institucija u Hrvatskoj i BiH kako bi se ubrzale aktivnosti na modernizaciji Rafinerije' – rekla je Marija Šćulac Domac, pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode, na sastanku Radne skupine za praćenje stanja zraka na području Slavonskog Broda i Broda.

Sastanak Radne skupine koju čini 18 predstavnika resornih ministarstava i nadležnih institucija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine održan je u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Teme sastanka, među ostalim, bile su izvješća o stanju zraka na području Slavonskog Broda i Broda, informacije o provedenim mjerama i aktivnostima u Rafineriji nafte Brod, kao i provedenim i planiranim aktivnostima za poboljšanje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu.

Istaknuto je da RH kontinuirano poduzima sve raspoložive mjere i provodi aktivnosti na rješavanju problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu.

Na temelju podataka mjerenja onečišćujućih tvari na postaji Slavonski Brod-1 i privremenoj pokretnoj postaji te postaji Slavonski Brod-2, preliminarne analize kvalitete zraka za razdoblje od 1. siječnja do 27. kolovoza 2014. godine pokazuju da je zrak u Slavonskom Brodu kategoriziran i dalje kao II. kategorije s obzirom na ozon i sumporovodik. Zrak je bio I. kategorije, odnosno čist, u odnosu na sumporov dioksid, dušikov dioksid, benzen i lebdeće čestice.

U sklopu aktivnosti koje Ministarstvo kontinuirano poduzima s ciljem poboljšanja kvalitete zraka u kolovozu ove godine u Slavonskom Brodu privremena mjerna postaja zamijenjena je novom stalnom mjernom postajom Slavonski Brod-2.

Institut za medicinska istraživanja nedavno je dovršio izradu preliminarne studije procjene udjela dominantnih izvora onečišćenja na području Slavonskog Broda koji će poslužiti kao podloga za izradu Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Slavonskog Broda. Njeni rezultati bit će prezentirani na sljedećem sastanku Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka na području Slavonskog Broda.

Izrada Akcijskog plana obaveza je Grada Slavonskog Broda, a Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša spremni su im pružiti svu stručnu i financijsku pomoć. Akcijskim planom identificirati će se konkretne mjere smanjivanja onečišćenja zraka i način provedbe s rokovima izvršenja, a kojima se može osigurati poboljšanje kvalitete zraka i kvalitete života stanovnika Slavonskog Broda.

Na sjednici Radne skupine, među ostalim, zaključeno je da treba nastaviti s radom u cilju daljnjeg praćenja i analize stanja onečišćenja zraka na području Slavonskog Broda i Broda.

Naglašeno je da je potrebno nastaviti stalnu razmjenu informacija o svim aktivnostima koje se poduzimaju na području Slavonskog Broda i Broda od strane nadležnih ministarstava, stručnih institucija, jedinica lokalne i regionalne samouprave te Rafinerije nafte Brod. Predloženo je da se u rad Radne skupine uključe i predstavnici lokalne vlasti Broda te da se na sljedećem sastanku razmotri mogućnost suradnje na izradi zajedničkog akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Slavonskog Broda i Broda. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju dostaviti će u informaciju o provedenim i planiranim mjerama i aktivnostima u Rafineriji nafte Brod u skladu s Ekološkom dozvolom.Stranica