Ministar Dobrović odgovorio na neutemeljene napade: Ne zaustavljam Lećevicu i Karepovac

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/589d760a6c64f.JPG

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović, pomoćnica ministra Elizabeta Kos i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković danas su na konferenciji za medije komentirali napade i neutemeljene optužbe kojima je posljednjih dana izloženo Ministarstvo, a vezano uz projekte centra za gospodarenje otpadom Lećevica i sanacije odlagališta otpada Karepovac u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

'U medijima se provodi kampanja u kojoj se pokušava ocrniti mene kao ministra i rad ministarstva kojeg vodim. Jasno je da se radi o predizbornoj kampanji. Ne zaustavljam projekt Lećevice' – rekao je ministar Dobrović.

Istaknuo je da na projekt postoje ozbiljne primjedbe te je kao ministar dužan provoditi zakon i proceduru, štititi interese Republike Hrvatske i građana.

Govoreći o projektu sanacije odlagališta otpada Karepovac u Splitu, također je opovrgnuo netočne informacije koje se plasiraju u javnost da se projekt zaustavlja.

'Prethodne vlasti i političari desetljećima i šute i ignoriraju problem Karepovca i zbog toga se Grad Split i građani danas nalaze u jednoj nezavidnoj situaciji. Ja sam kao ministar uspio okupiti predstavnike županije i grada za istim stolom i predstaviti im rješenje koje počinje sa što skorijom sanacijom Karepovca koja bi se provela u 2 faze i koja bi omogućila da se stvore uvjeti za rad Karepovca do otvaranja centra za gospodarenje otpadom u Lećevici' – rekao je ministar Dobrović.

Komentirajući navode da pogoduje hrvatskim gospodarstvenicima, istaknuo je da kao ministar u Vladi Republike Hrvatske ima dužnost i obavezu brinuti o provođenju zakona i zaštiti hrvatskih interesa, a pritom misli i na interese hrvatskog gospodarstva. Upozorio je da je u prijašnjem periodu domaćim tvrtkama bilo gotovo nemoguće dobiti posao na natječajima u sustavu gospodarenju otpadom. Naglasio je kako smatra da je Hrvatsko gospodarstvo sposobno participirati u tržišnoj utakmici te treba osigurati da prestanu prepreke kojima im se to do sada onemogućavalo.

Na upit medija o optužbama koje su se pojavile u javnosti o pritiscima na djelatnice splitskog ureda Hrvatskih voda zbog CGO-a Lećevica, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je pojasnio kako nije bilo nikakvih pritisaka te da je dio kolegica smatrao da je hidrološki elaborat dostatan za izradu mišljenja za Lećevicu, no utvrđeno je da Elaborat zaštite okoliša za CGO Lećevica nije usklađen s Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite te je zatraženo postupanje djelatnica u skladu s propisima.

Naime, tijekom provođenja mikrosondiranja, u prethodnom razdoblju nije provedeno trasiranje u vremenu visokih voda te je sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite potrebno napraviti dodatno trasiranje.

Novinari su ministra Dobrovića pitali kada će biti provedeno novo mikrosondiranje, na što je ministar odgovorio da će se to provesti čim se postignu uvjeti visokih voda.

 Stranica