Završila sanacija crne točke Lemić Brdo u Karlovcu

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/589db31486675.jpg

'Građani Karlovca i Karlovačke županije od danas više ne moraju brinuti o crnoj točki Lemić Brdo koja je godinama ugrožavala njihovo zdravlje i okoliš. Završili smo sanaciju jedne od najzagađenijih lokacija u Hrvatskoj za koju su Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurali 100% financiranje. Riječ je o investiciji od 19,3 milijuna kuna koja predstavlja ulaganje u očuvanje okoliša, a time i veću kvalitetu života građana' – izjavio je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović na današnjem obilježavanju završetka sanacije crne točke Lemić Brdo u Karlovcu.

Na završnoj konferenciji su uz ministra Dobrovića sudjelovali i župan Karlovačke županije Ivan Vučić, gradonačelnik Karlovca Damir Jelić i v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ljubomir Majdandžić.

Crna točka Lemić Brdo nalazila se samo 6 kilometara jugoistočno od središta Karlovca te je gotovo četiri desetljeća ugrožavala okoliš i zdravlje građana. Sanaciju je provodio i financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a projekt se sa 10 milijuna kuna sufinancirao i iz fonda Europske unije.

'Drago mi je da je nakon puno, puno vremena, saniran problem odlagališta opasnog otpada na Lemić Brdu i da je time razriješena još jedna crna točka u Hrvatskoj na zadovoljstvo i sigurnost svih naših građana' – kazao je župan Karlovačke županije Ivan Vučić.

Sanacija je započela u kolovozu 2014. i trajala je dvije i pol godine zbog vremenskih neprilika i otkrivanja novih onečišćenja na okolnim zemljištima koja su također uklonjena.

'Grad Karlovac izuzetno je  zadovoljan s uspješnim okončanjem ovog projekta, ne samo zbog mještana koji žive na Lemić Brdu, već i činjenice da je zaštita okoliša među strateškim ciljevima našeg grada. Zbog dobre komunikacije i suradnje između lokalne zajednice i državnih institucija ovaj projekt uspješno je priveden kraju' – rekao je gradonačelnik Karlovca Damir Jelić.

Projektom sanacije zbrinulo se oko 14.000 m3 opasnog otpada. Dio se zbrinuo putem ovlaštenih tvrtki u Hrvatskoj ili inozemstvu, a dio odlaganjem u nove kazete koje su se izgradile na lokaciji u skladu s propisima i zatvorile. Ondje se odlagala onečišćena zemlja i otpad za koji su laboratorijska ispitivanja pokazala da se nakon obrade može odložiti. U sklopu projekta osigurao se i 20-godišnje praćenja stanja okoliša.

'Završen je jedan od najvažnijih postupaka spašavanja i očuvanja okoliša, a ujedno i zdravlja i kvalitete života naših sugrađana. Ponosni smo što je projekt financiran sredstvima Europske unije, što je još jedan u nizu uspjeha u povlačenju europskog novca. Još jednom zahvaljujem svima koji su sudjelovali u rješavanju ovog kompleksnog pitanja na uloženom trudu i ustrajnom radu na realizaciji projekta' – zaključio je v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ljubomir Majdandžić.

Na lokaciji Lemić brda se odlagao opasni otpad u razdoblju od 1975. do 1986. Odlagao se mazut, mulj, plastična masa, boje, soli i kiseline koji su zbog nepravilnog odlaganja i lake pristupačnosti odlagalištu predstavljali rizik za okoliš i zdravlje ljudi.

 Stranica