Ministar Šušnjar na sastanku Vijeća za energetiku u Bruxellesu

  • Slika /slike/Vijesti/2022/Vijeće ministara 3005 1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar sudjelovao je na sastanku Vijeća za energetiku održanom 30. svibnja 2024. u Bruxellesu.
 
Ministri i ministrice za energetiku odobrili su zaključke Vijeća o razvoju održivih elektroenergetskih mreža. Ovaj skup zaključaka nadovezuje se na rasprave ministara energetike tijekom neformalnog sastanka ministara i ministrica za energetiku koji je održan u travnju 2024. Ministar Šušnjar podržao je nastojanja da se poboljša elektroenergetska mreža kako bi se osigurala pouzdana opskrba energijom, optimiziralo korištenje resursa i promicao prijelaz na čistu energiju s obzirom da su koordinirane i integrirane elektroenergetske mreže EU ključne za postizanje energetske sigurnosti, održivosti i konkurentnosti EU.
 
Također, ministri i ministrice za energetiku razmijenili su mišljenja o postignućima Europskog zelenog plana i plana REPowerEU, koji se pokazao ključnim za smanjenje ovisnosti o uvozu ruske energije. Kroz ovaj plan Republika Hrvatska će povećat trenutni kapacitet LNG-a s 2,9 milijardi kubnih metara na 6,1 milijardi kubnih metara, daleko nadmašujući vlastite potrebe industrije i kućanstava, a kako bi osigurali diversifikaciju i sigurnost opskrbe energentima njezinim susjednim državama.  
 
Tijekom radnog ručka ministri i ministrice za energetiku održali su razmjenu informacija o energetskim zajednicama i sudjelovanju građana.
 
Pod točkama razno, Europska komisija je izvijestila ministre i ministrice o konačnim i ažuriranim nacionalnim energetsko-klimatskim planovima koje su podnijele države članice, a koji su ključni u postizanju ciljeva Europskog zelenog plana i dogovorenih ciljeva na razini cijele EU. Europska komisija je predstavila informacije o sigurnosti opskrbe i pripravnosti za zimu 2024.-2025. Ministri i ministrice su obaviješteni o pojednostavljenju postupaka Europske komisije za brže donošenje mehanizama za razvoj kapaciteta u kontekstu reforme dizajna tržišta električne energije. Također, informirani su o izjavi godišnjeg političkog dijaloga Karlovy Vary i potrebama za jačanjem pravedne tranzicije u regijama pogođenim dekarbonizacijom od češkog i slovačkog izaslanstva. Delegacije Austrije, Češke, Mađarske i Slovačke postavila su točku o učincima naknade za neutralnost skladišta plina i potrebi bolje koordinacije na europskoj razini. Njemačka, francuska i nizozemska delegacija informirale su u vezi s važnošću sprječavanja prijevara u vezi s biogorivima i pozvale Europsku komisiju da iznese potrebne inicijative u tom pogledu. Ministri i ministrice su saslušali poljsku, mađarsku i češku delegaciju o odredbama i uvjetima Inovacijskog fonda 2024. za RFNBO (obnovljiva goriva nebiološkog podrijetla). Na kraju sastanka mađarska delegacija je predstavila svoj program predsjedanja u području energetike.
 

Stranica