Ministar Šušnjar na sastanku Vijeća za konkurentnost (industrija i unutarnje tržište) u Bruxellesu

  • Slika /slike/Vijesti/2022/ministar Šušnjar Bruxelles 1.jpg
  • Slika
  • Slika
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar sudjelovao je na sastanku Vijeća za konkurentnost (industrija i unutarnje tržište) održanom 24. svibnja 2024. u Bruxellesu.

Na sastanku su ministri i ministrice su odobrili tri Zaključka Vijeća o:
  • konkurentnoj europskoj industriji koja pokreće našu zelenu, digitalnu i otpornu industrijsku budućnost,
  • budućnosti unutarnjeg tržišta na temelju Izvješća na visokoj razini Enrica Lette, i
  • tematskom izvješću Europskog revizorskog suda o tome kako poboljšati pošteno i održivo tržišno natjecanje u javnoj nabavi.

Hrvatska je podržala navedene Zaključke Vijeća. Zaključci o konkurentnoj europskoj industriji pozivaju na sveobuhvatnu industrijsku politiku usmjerenu na budućnost, usklađenu s dugoročnim političkim prioritetima Unije. Ministar Šušnjar je naglasio važnost javnih i privatnih ulaganja u industriju, unutarnjeg tržišta EU-a kao jednog od ključnih pokretača i preduvjeta za uspjeh europske industrije, kohezijske politike u smanjenju razlika nejednakosti i poticanju dugoročnog održivog rasta, potrebu dostatnog osiguranja financiranja inovacija u svim fazama inovacijskog ciklusa, koherentnog zakonodavnog okvira i nužnosti daljnjeg smanjivanja administrativnog i regulatornog opterećenja za poduzeća te praćenja provedbe. Vezano uz Zaključke o budućnosti unutarnjeg tržišta, Hrvatska je istaknula važnost istovremenog odobrenja ovih i prethodnih Zaključaka na današnjem sastanku Vijeća kako bi se poslao snažan politički signal u svjetlu novog institucionalnog ciklusa. Između ostalog,  naglasila je potrebu konkretnih koraka za uklanjanje prepreka, pojednostavljenja propisa i uklanjanja administrativnih opterećenja te učinkovitiju provedbu postojećih pravila kako bi se stvorilo zdravo i konkurentno poslovno okruženje. U tom pogledu pozdravila je poziv da Komisija usvoji novu horizontalnu strategiju za modernizirano unutarnje tržište do lipnja 2025.

Tijekom radnog ručka ministri i ministrice su raspravljali o konkurentnosti energetski intenzivnih industrija koje prolaze kroz izazove skupih ulaganja u dekarbonizaciju, povećanih proizvodnih troškova i žestoke međunarodne konkurencije.

Pod točkom razno, države članice su primile na znanje informacije Komisije o Komunikaciji o biotehnologiji, zatim informacije irske delegacije o ministarskoj izjavi sa sastanka skupine D9+, informacije češke, francuske, irske, nizozemske, rumunjske, slovačke i španjolske delegacije o europskom paketu mjera za održivu politiku u pogledu ugljika u kemijskoj industriji, informacije španjolske, grčke i portugalske delegacije o jačanju EU industrije radi poticanja konkurentnosti te informacije belgijskog predsjedništva o trenutačnom stanju zakonodavnih predmeta.

Također, države članice su primile na znanje i informacije nizozemske, belgijske, češke, danske, hrvatske, grčke, luksemburške i slovačke delegacije o potrebi uklanjanja teritorijalnih ograničenja opskrbe na jedinstvenom tržištu. Hrvatska je naglasila potrebu rješavanja ovog problema koji utječe na cijene robe i narušava povjerenje potrošača u jedinstveno tržište. Stoga je pozvala Komisiju da poduzme potrebne korake za zabranu nepoštenih praksi u B2B odnosima, bilo kroz postojeće ili nove EU instrumente, te da ispita rizike i prilike povezane s digitalnim označavanjem.

Nadalje, države članice su primile na znanje informacije češke, litavske i njemačke delegacije o drugim aktivnostima povezanima s elektroničkom izjavom o upućivanju radnika, zatim informacije belgijske, luksemburške i nizozemske delegacije o izjavi europskih ministara o reguliranju i usklađivanju pirotehničkih sredstava na jedinstvenom tržištu, informacije francuske delegacije o novim carinskim mjerama SAD-a te informacije predsjedništva o Europskom danu tržišnog natjecanja.

Na kraju sastanka mađarska delegacija je predstavila svoj program rada u području unutarnjeg tržišta i industrije.

Stranica