Ministar Zmajlović sudjelovao u monitoringu bjeloglavih supova na otoku Cresu

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/55a8efec462c8.jpg

'Hrvatska je po bioraznolikosti jedna od najbogatijih zemalja u Europi. Čak 75% županije u kojoj smo danas je dio ekološke mreže Natura 2000, a ovaj rezervat i zaštićena vrsta bjeloglavi sup važan su kamenčić tog mozaika. Da bismo naša prirodna bogatstva mogli kvalitetno štititi, ali i pronaći najbolje načine da ih stavimo u funkciju održivog razvoja poput zelenog turizma, važno je ulagati u projekte istraživanja, kartiranja i mapiranja staništa. Tri velika takva projekta trenutno provodimo. Vrijedni su preko 30 milijuna kuna. a kroz njih ćemo dobiti podatke ključne za planiranje i provedbu programa zaštite' - rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na Cresu.

Ministar Zmajlović danas je u ornitološkom rezervatu na otoku Cresu sudjelovao u monitoringu bjeloglavih supova koji provodi Javna ustanova 'Priroda'. Potom je obišao i radove na izgradnji oporavilišta za bjeloglave supove i posjetiteljskog centra u Belom na Cresu.

Bjeloglavi sup je Zakonom o zaštiti prirode strogo zaštićena vrsta u RH. Ukupna gnijezdeća populacija procjenjuje se na 100-110 parova.

Posljednja prebivališta bjeloglavih supova u Hrvatskoj danas su otoci Cres, Krk i obližnji Prvić. Najviše ih je upravo na Cresu na kojem se gnijezdi 65-70 parova. Veći dio kolonija bjeloglavih supova nalazi se na zakonom zaštićenim područjima u kategoriji Posebnih ornitoloških rezervata. Dva ornitološka rezervata nalaze se na Cresu, a po jedan je rezervat na otoku Krku i Prviću.

'Kvarner je jedino područje na cijelom svijetu gdje bjeloglavi supovi žive na stijenama iznad mora. Na žalost, zbog toga se zna događati da supovi koji žive na liticama stradaju prilikom pada u more. Zato je iznimno važno da oporavilište bude upravo ovdje na otoku Cresu gdje je njihovo stanište i gdje su dva ornitološka rezervata. Osim samog oporavilišta, izgradit će se i centar za posjetitelje u kojemu će biti prezentirana prirodna baština otoka Cresa i, naravno, bjeloglavi supovi koji su simbol otoka' - izjavila je Sonja Šišić, ravnateljica Javne ustanove 'Priroda'.

Suživot čovjeka i strogo zaštićene vrste poput bjeloglavih skupova je moguć, što nam je danas potvrdio i gradonačelnik Cresa Kristijan Jurjako.

'Stanovnici otoka već znaju kako postupiti kad supovi padnu u more, kao što je bilo i prekjučer. Odmah obavijeste nekoga na otoku ili stručne službe u Javnoj ustanovi 'Priroda'. Znaju da se mlade životinje trebaju prenijeti vrećom, da ne ozljede čovjeka, ali i da su što manje u kontaktu s ljudima. Cres je poznat po svojim bjeloglavim supovima i zato smo pred godinu i pol dana pokrenuli osnivanje novog eko centra u Belom zajedno sa našim partnerima. Osim zaštitom bjeloglavih supova, centar će se baviti i edukativnim aktivnostima, radom s volonterima te će djelovati kao stalni centar terenske nastave' - rekao je gradonačelnik Jurjako.

Projekt uspostave oporavilišta za bjeloglave supove i centra za posjetitelje u Belom na otoku Cresu provodi se u suradnji Grada Cresa, Primorsko-goranske županije, Javne ustanove 'Priroda', Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Zoološkog vrta Grada Zagreba, Udruge BIOM iz Zagreba te Udruge Tramuntana iz Beloga.

Cilj projekta je da se uz uspostavu oporavilišta za bjeloglave supove obnovi školska zgrada u kojoj će se posjetiteljima pružiti edukativno-informacijski sadržaj. Rekonstrukcijom školske zgrade postići će se višenamjensko korištenje prostora u kojemu će se osim izložbeno-edukativnog dijela, osigurati i smještajni prostor za potrebe razvijanja volonterskih programa.

U tijeku su radovi na prvoj fazi rekonstrukcije zgrade osnovne škole i njene prenamijene u Centar za posjetitelje Beli uz izgradnju volijere (žičanog kaveza) kao sastavnog dijela oporavilišta za bjeloglave supove.

S ciljem kvalitetnijeg monitoringa i zaštite bjeloglavih supova Javna ustanova 'Priroda' nabavila je službenu brodicu, gumenjak, putem projekta MedMPAnet, predloženog od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Provodi se i projekt postavljanja izolacija na električnim vodovima na za ptice opasnim stupovima na otoku Cresu kako bi se spriječilo njihovo stradavanje od strujnog udara.

Ministarstvo sufinancira rad oporavilišta za divlje životinje kojima je u 2015. godini dodijeljeno 800.000 kuna, a među njima je i oporavilište koje vodi udruga Centar za zaštitu ptica grabljivica 'Grifon' u kojemu se godišnje oporavi i u prirodu pusti oko 10-tak bjeloglavih supova.

 Stranica