Raspisan javni natječaj za izvođače radova na gradnji CGO-a Bikarac

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/55ae3491da856.png

'Raspisali smo natječaj za izvođače radova na gradnji centra za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibeniku. Gradnja centra procijenjena je na 180 milijuna kuna. Kraj natječaja očekujemo krajem godine nakon čega kreće gradnja centra. CGO Bikarac će povećati razinu zaštite okoliša za stanovnike Šibensko-kninske županije. Ove godine otvorit će se dva centra za gospodarenje otpadom, a tri će se prijaviti za EU sufinanciranje. U centrima za gospodarenje otpadom otvorit ćemo 650 zelenih radnih mjesta, a još oko 950 bit će otvoreno u tvrtkama i obrtima koji će ih opsluživati. Planiramo gradnju 13 centara vrijednih oko 5 milijardi kuna' – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović povodom današnjeg raspisivanja javnog natječaja za izvođače radova na gradnji CGO-a Bikarac.

Centrom će upravljati tvrtka Bikarac Centar za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije koja je raspisala javni natječaj za drugu fazu radova. Otvorenje centra očekuje se koncem 2017. U Bikarcu će se obrađivati otpad s područja Šibensko-kninske županije u kojoj živi 109.375 stanovnika.

EU sufinanciranjem pokrit će se 70% troškova gradnje. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će investiciju sa 20% dok će ostatak od 10% troškova pokriti Grad Šibenik. Površina centra iznosi oko 249.800 m2kvadrata te će u njemu po završetku radova biti zaposleno 50 djelatnika. U prvoj fazi projekta sanirano je postojeće odlagalište otpada i sagrađena nova ploha za odlaganje.

Ove godine planira se otvorenje CGO-a Marišćina u Rijeci i Kaštijun u Puli. U centrima će se obrađivati otpad s područja Istarske i Primorsko-goranske županije u kojima živi više od pola milijuna građana. Ove godine za EU sufinanciranje planira se prijaviti tri CGO-a. CGO Biljane Donje u Zadru, CGO Piškornica u Koprivnici te CGO Babina Gora u Karlovcu. U pripremi je izrada dokumentacije potrebne za prijavu za EU sufinanciranje za još šest centara.

Kako bi se ubrzala gradnja tih centara Ministarstvo je izmijenio Plan gospodarenja otpadom. Izmjenama se županijama, gradovima i općinama omogućilo i veće sufinanciranje CGO-a iz EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do 90%. Županije, gradovi i općine morat će osigurati sredstva potrebna za sufinanciranje 10% investicije. Dosadašnji Plan predviđao je sljedeće udjele u financiranju gradnje CGO-a: EU fondovi i Fond za zaštitu okoliša 40-80%, a ostalo županije i jedinice lokalne samouprave. Završetak gradnje centara u RH planira se do kraja 2018.

Centri za gospodarenje otpadom po svim svojim karakteristikama su suvremene tvornice koje rade u skladu s visokim ekološkim standardima. Trajno se odlaže tek minimalni dio otpada, dok se iz većeg dijela izdvajaju korisne sirovine i materijali za energetsko iskorištavanje.

 Stranica