Ministarstvo provodi projekt obuke nastavnika i učenika za rad na novim klimatizacijskim uređajima koji ne oštećuju ozonski sloj

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/5497e74be2590.jpg

'Borba protiv klimatskih promjena globalni je imperativ u zaštiti okoliša, a brojne mjere koje se provode s tim ciljem rezultiraju novim 'zelenim' tehnološkim rješenjima. Među njima su i klimatizacijski uređaji s tvarima koje ne oštećuju ozonski sloj. Pokrenuli smo 6,5 milijuna kuna vrijedan projekt zamjene klimatizacijskih uređaja u javnim institucijama i ustanovama. Nabavili smo i demonstracijske klima uređaje za obuku učenika u 8 srednjih strukovnih škola te provodimo edukaciju nastavnika kako bi im prenijeli nova znanja i vještine i naučili ih instalirati i servisirani ove nove, moderne, uređaje' - ističe ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović povodom održavanja obuke za nastavnike srednjih strukovnih škola za rad s demonstracijskim klimatizacijskim uređajima.

Ministarstvo zaštite okoliša nabavilo je osam demonstracijskih klimatizacijskih uređaja za srednje strukovne škole u Velikoj Gorici, Osijeku, Koprivnici, Imotskom, Varaždinu, Novoj Gradišci, Rijeci i Metkoviću, a koji umjesto fluoriranih stakleničkih plinova kao radnu tvar koriste propan. Nabava ovih uređaja omogućiti će sadašnjim i budućim generacijama učenika da se obuče kako bi mogli instalirati i servisirati uređaje koji ne koriste tvari koje oštećuju ozonski sloj i koji će u dogledno vrijeme u potpunosti zamijeniti postojeće uređaje koji koriste štetne tvari.

Sukladno novoj EU Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima čija primjena počinje 1. siječnja 2015. godine propisuje se zabrana određenih rashladnih i klimatizacijskih uređaja koji koriste fluorirane stakleničke plinove, kao i smanjenje potrošnje fluorougljikovodika i uvođenje novih radnih tvari kao što su propan, amonijak i druge.

Kako bi mogli obučavati učenike, u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica održana je edukacija nastavnika za rad s tim demonstracijskim uređajima.

Nabava uređaja i edukacija nastavnika dio je mjera i aktivnosti koje Ministarstvo poduzima u zaštiti ozonskog sloja.

RH je od 1991. godine potpisnica Montrealskog protokola, najuspješnijeg međunarodnog sporazuma u zaštiti okoliša koji danas broji 197 zemalja članica i čiji je rezultat smanjenje tvari koje oštećuju ozonski sloj.

U Republici Hrvatskoj do danas je temeljem Nacionalnog programa za ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj odobreno 15 projekata od kojih je 9 završeno. Tim projektima je ukinuta potrošnja klorofluorougljika (CFC), halona i metil bromida koji se u Hrvatskoj koristio u proizvodnji presadnica duhana. Pristupanjem Hrvatske EU došlo je do potpunog ukidanja potrošnje klorofluorougljikovodika (HCFC-a) što je 26 godina prije roka određenog Montrealskim protokolom.

Provode se brojne mjere i aktivnosti s ciljem smanjenja oštećenja ozonskog sloja poput educiranja carinskih djelatnika s ciljem suzbijanja nezakonitog trgovanja kontroliranim i zamjenskim tvarima, edukacije inspektora zaštite okoliša, nastavnika u srednjim strukovnim školama. Među njima su i nabava demonstracijskih klimatizacijskih uređaja koji umjesto fluoriranih stakleničkih plinova kao radnu tvar koriste propan za 8 srednjih strukovnih škola u Hrvatskoj te projekt zamjene klimatizacijskih sustava u javnim institucijama, bolnicama, nacionalnim kazalištima, muzejima, čija je provedba u tijeku.Stranica