Obilježavanje Dana planeta Zemlje 22. travnja

Slika /slike/Vijesti/2022/shutterstock_134992037.jpg
Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja diljem svijeta aktivnostima kojima se želi potaknuti ljude na akciju kako bi očuvali svoj dragocjeni dom.
Ove godine tema je "Investiraj u naš planet" s naglaskom na borbu protiv klimatskih promjena i ublažavanje njihovih posljedica.
 
Suočena s izazovima u području klime i okoliša, Europska unija postavlja ciljeve, osmišljava mjere i prati inicijative sukladne Europskom zelenom planu. Do 2050. godine Europa će postati prvi klimatski neutralan kontinent. Promišljenim, odgovornim i učinkovitim ponašanjem pojedinaca, vlada i industrija, ostvarit ćemo taj cilj.
 
Hrvatska je, također, uključena. Kroz provedbu različitih međunarodnih ugovora, sporazuma i strategija, aktivno smanjujemo emisiju stakleničkih plinova, povećavamo otpornost na klimatske promjene i ublažavamo nastanak šteta od ekstremnih vremenskih događaja.

Uz emisije stakleničkih plinova korištenjem fosilnih goriva stoljetni gubitak i degradacija prirodnih ekosustava, posebice šuma i močvara, temeljni je uzrok klimatskih promjena i ekstremnih pojava. Međutim, upravo je u prirodi ključ za ublažavanje i prilagodbu.

Naime, ekosustavi su prirodni ponori za ugljik iz atmosfere i dokazano rješenje za smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena. Preko trećine doprinosa globalnim klimatskim ciljevima leži u rješenjima temeljenima na prirodi, a preko polovice svjetskog BDP-a ovisno je o prirodi i uslugama ekosustava.
 
Zato borbi protiv klimatskih promjena i zaustavljanja gubitka bioraznolikosti treba pristupati koordinirano iz svih sektora i segmenata društva kako bi se osigurao sinergijski pozitivan učinak, a sva buduća ulaganja treba planirati i provoditi na način da ne čine štetu okolišu te doprinose klimatskim ciljevima i ciljevima bioraznolikosti.

Stranica