Od utorka nove cijene goriva

Slika /slike/Vijesti/2022/Gorivo 2.7..png

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg smjesa propan - butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.
 
Nove cijene iznosit će:

  • 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,11 EUR/l) 

  • 1,45 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,08 EUR/l)

  • 0,89 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,06 EUR/l)

  • 1,16 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,10 EUR/kg)

  • 1,72 EUR/kg UNP za boce (povećanje 0,10 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

  • 1,60 EUR/l za benzinsko gorivo

  • 1,59 EUR/l za dizelsko gorivo

  • 0,98 EUR/l za plavi dizel

  • 1,41 EUR/kg UNP za spremnike

  • 2,03 EUR/kg UNP za boceStranica