Održan prvi sastanak Radne skupine u sklopu inicijative Čista energija za EU otoke

Slika /slike/Vijesti/24.6.2020. KORNATI.jpg
Tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, jedan od prioriteta bio je jačanje potpore otocima u pogledu čiste energije.
 
Poseban naglasak stavljen je na proces pripreme Memoranduma o razumijevanju za provedbu Deklaracije o čistoj energiji za EU otoke (The Memorandum of Split) čiji cilj je bio uspostaviti dugoročni okvir za suradnju i unapređenje energetske tranzicije za EU otoke i promicati ulogu građana, istovremeno poštujući nacionalne specifičnosti.
 
Memorandum su prošle godine u lipnju potpisali Europska komisija i 14 država članica - Hrvatska, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Malta, Portugal, Španjolska i Švedska.
 
Danas, 5. ožujka 2021., održan je prvi sastanak Radne skupine u ograničenom formatu u sklopu inicijative Čista energija za EU otoke, koja se sastoji od imenovanih predstavnika država članica koje su potpisale Memorandum.
Radna skupina sastajat će se prema potrebi u svrhu omogućavanja transparentnosti te pripreme izvještaja o postignutim naprecima u područjima za suradnju EU otoka.
 
Na prvom sastanku raspravljalo se o programu rada za 2021. koji će odrediti put prema stabilnijoj osnovi za suradnju u korist otočnih zajednica i građana EU-a uzimajući u obzir ciljeve Pariškog sporazuma i Europskog zelenog plana, Zaključke Europskog vijeća o postizanju klimatski neutralne EU do 2050., zakonodavni paket Čista energija za sve Europljane te nacionalne energetsko-klimatske planove. Također, razmijenjena su mišljenja i o općim usuglašenim ciljevima Memoranduma te način uspostave strukture suradnje.
 
„Iznimno smo ponosni na činjenicu da je započela suradnja između država potpisnica Memoranduma koji je inicirala Republika Hrvatska tijekom našeg predsjedanja Vijećem Europske unije. To je važan korak naprijed u osiguravanju energetske tranzicije za više od 2200 naseljenih otoka u EU“, istaknuo je ministar gospodarstva i održivog razvoja dr.sc. Tomislav Ćorić.
 
Europska komisija je tijekom sastanka predstavila novo Tajništvo Čiste energije za EU otoke koje će, u naredne dvije godine i u sklopu druge faze djelovanja, pod vodstvom konzultantske tvrtke 3E u Bruxellesu, provoditi aktivnosti pružanja podrške europskim otocima u području energetske tranzicije i dekarbonizaciji otoka EU-a. Tajništvo Čiste energije za EU otoke osnovala je Europska komisija 2018. kako bi otocima pružila pomoć u pripremi projekata.

Stranica