Potpisani ugovori za nabavu komunalnih vozila i izgradnju bioplinskog postrojenja u Metkoviću

  • Slika /ARHIVA DOKUMENATA/Metković.jpg
  • Slika
U Gradu Metkoviću danas su potpisani ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada te za projekt izgradnje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije.
 
Potpisivanju ugovora prisustvovali su ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić, župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, gradonačelnik Grada Metkovića Dalibor Milan te korisnici projekata, direktor poduzeća Čistoća Metković d.o.o. Tomislav Jakić i direktor poduzeća Respekt d.o.o. Tomislav Mandić.
 
Ukupna vrijednost projekta za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada iznosi 1.890.437,50 kuna, a sufinancira se s 1.480.000,00 kuna bespovratnih EU sredstava. Cilj projekta je nabava dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada kako bi se povećao udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijelo oporabi otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu.
 
„Svaki ovakav iskorak, ne samo na području Dubrovačko-neretvanske županije nego cijele Hrvatske, je hvalevrijedan i u smislu educiranja naših građana i u smislu izgradnje infrastrukture. Učinkovit sustav gospodarenja otpadom je pretpostavka za daljnji razvoj turizma, poljoprivrede na području neretvanske doline, za ostvarenje svih onih dobrih stvari koje za tim idu, a to je prije svega veći životni standard naših građana“, rekao je ministar Ćorić.
 
Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić istaknuo je kako je ugovor koji je danas potpisan pokazatelj kako Grad Metković kontinuirano ulaže u razvoj sustav gospodarenja otpadom.
 
„Nedavno je potpisan i ugovor za izgradnju sortirnice, a uskoro će Fond dostaviti preostali dio od ukupno 8500 kontejnera, kanti i drugih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada“, poručio je direktor Kukić.
 
Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za „Postrojenje za proizvodnju energije iz OIE Metković“, istaknuto je kako je riječ o projektu ukupne vrijednosti 111.183.645,02 kuna koji se sufinancira s 49.031.976,07 kuna EU sredstava.
 
Cilj projekta je doprinijeti povećanju kapaciteta RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada. U postrojenju je planirana obrada 23.700 tona odvojeno sakupljenog biootpada godišnje. Očekuje se godišnja proizvodnja bioplina u količini od oko 5.600 – 5.700 tona, odnosno u konačnici predviđa se proizvodnja oko 8.190 MWh električne energije i 9.680 MWh toplinske energije.
 
Kao sirovina za proizvodnju bioplina koristit će se odvojeno sakupljeni biootpad koji je biološki razgradiv (otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstva, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i sličan otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda).
Ministar Ćorić naglasio je kako je riječ o projektu koji istovremeno doprinosi učinkovitom gospodarenju otpadom te povećanju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije.

Stranica