Projekt revizije Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/549989e638133.JPG

'Postojane organske onečišćujuće tvari, primjerice neki pesticidi ili industrijske kemikalije, predstavljaju opasnost za zdravlje i okoliš jer se prenose na daleke udaljenosti i trajno ostaju u okolišu. Stockholmskom konvencijom, čija je potpisnica i Republika Hrvatska, provodi se monitoring 12 postojanih organskih onečišćujućih tvari u okolišu. Na osnovu dostupnih podataka u Hrvatskoj nema njihove proizvodnje niti korištenja. Konvencija je sada dopunjena sa još 11 novih tvari te je potrebno napraviti detaljnu analizu proizvodnje i uporabe na nacionalnoj razini' – rekla je Marija Šćulac Domac, pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode, na radionici prilikom predstavljanja projekta revizije Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

Predmet Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima je zabrana proizvodnje i uporabe tvari na globalnoj razini s ciljem smanjenja ili potpunog uklanjanja njihovog ispuštanja u okoliš. Konvencija se prvobitno odnosila na uklanjanje, ograničavanje i nenamjernu proizvodnju 12 postojanih organskih onečišćujućih tvari, a sada je dopunjena sa još 11 novih tvari.

Republika Hrvatska je stranka Stockholmske konvencije od 2007. godine te je 2008. godine izrađen Nacionalni plan za provedbu Stockholmske konvencije.

Monitoring postojanih organskih onečišćujućih tvari provodi se u moru, vodama, tlu, poljoprivrednom zemljištu i šumskom ekosustavu, zraku, ostatcima pesticida u proizvodima biljnog podrijetla te ostalim izvorima.

Dopunjavanjem Konvencije, Hrvatska će revidirati postojeći Nacionalni plan za provedbu Stocholmske konvencije i u njega, uz postojeće, uključiti i 11 novih postojećih organskih onečišćujućih tvari.

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode u Zagrebu je održana radionica u sklopu projekta revizije Nacionalnog plana za provedbu Stocholmske konvencije na kojoj su sudjelovali predstavnici institucija koje se bave praćenjem provedbe Konvencije i ispunjavanja obaveza, predstavnici jedinica lokalne samouprave nadležni za zaštitu okoliša, znanstveno-istraživačkih institucija, nevladinih organizacija i gospodarstva. Cilj radionice bio je upoznati sve dionike s novom ulogom u provedbi Projekta.

Za realizaciju projekta revizije Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima osigurano je nešto više od 1,3 milijuna kuna od strane Međunarodnog fonda za okoliš. Novi Nacionalni plan za provedbu Stocholmske konvencije bit će izrađen tijekom 2015. godine.Stranica