Utvrđeni izvori onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu, ključni za poduzimanje konkretnih mjera za rješavanje problema

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/54982add3ad60.jpg

'Rafinerija nafte Brod dominantni je izvor onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu sumporovodikom. Potvrđeno je to preliminarnom studijom procjene dominantnih udjela izvora onečišćenja koju je izradio Institut za medicinska istraživanja. Njome je utvrđeno i da na onečišćenje zraka lebdećim česticama osim Rafinerije Brod utječu i lokalna industrija, promet, kao i uređaji za loženje. Ova studija preduvjet je za izradu Akcijskog plana sa konkretnim mjerama za poboljšanje kvalitete zraka i kvalitete života građana Slavonskog Broda' – rekla je pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode Marija Šćulac Domac danas u Slavonskom Brodu.

U Slavonskom Brodu održan je 2. sastanak Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka na području Slavonskog Broda.

Povjerenstvo koje je osnovano 1. listopada ima 14 članova među kojima su predstavnici ministarstava zaštite okoliša i prirode, zdravlja te gospodarstva, Fonda za zaštitu okoliša, Agencije za zaštitu okoliša, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Brodsko-posavske županije, Grada Slavonskog Broda, Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i Građanske inicijative – Udruga za zaštitu okoliša i prirode.

Na sastanku su po prvi puta javno predstavljeni rezultati Studije o udjelu pojedinih dominantnih izvora onečišćenja na području Slavonskog Broda koju je nedavno izradio Institut za medicinska istraživanja. Studija je izrađena na temelju mjerenja provedenih na pokretnoj mjernoj postaji u razdoblju od 7. 11. 2013. do 8. 8. 2014. U Studiji su uključeni podaci o mjerenjima sumporovodika, sumporovog dioksida, dušikovog dioksida, benzena, ozona i lebdećih čestica.

Na temelju rezultata utvrđeni su izvori onečišćenja među kojima su Rafinerija nafte Brod, ali i lokalna industrija, promet i uređaji za loženje.

Utvrđivanje izvora onečišćenja preduvjet je za izradu Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu koji je obveza Grada, a za koji će Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost lokalnoj samoupravi osigurati stručnu i financijsku pomoć. Akcijskim planom odredit će se konkretne mjere, načini provedbe i rokovi, kojima će se osigurati poboljšanje kvalitete zraka i kvalitete života stanovnika Slavonskog Broda.

Na današnjem sastanku, među ostalim, izneseni su i podaci o poduzetim aktivnostima Ministarstva u cilju rješavanja problema onečišćenja zraka, podaci o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu, te su prezentirane nove informacije o statusu modernizacije Rafinerije nafte Brod koje su iznijeli predstavnici Rafinerije na sastanku međudržavne Radne grupe za praćenje stanja zraka na području Slavonskog Broda (RH) i Broda (BiH) koja se održala 15. prosinca 2014. u Zagrebu.

Što se tiče kvalitete zraka u Slavonskom Brodu, na temelju podataka mjerenja onečišćujućih tvari na postaji Slavonski Brod-1 i privremenoj pokretnoj postaji te postaji Slavonski Brod-2, preliminarne analize kvalitete zraka za razdoblje od 1. siječnja do 18. prosinca 2014. godine pokazuju da je zrak u Slavonskom Brodu kategoriziran i dalje kao II. kategorije s obzirom na ozon, sumporovodik i lebdeće čestice. Zrak je bio I. kategorije, odnosno čist, u odnosu na sumporov dioksid, dušikov dioksid i benzen.Stranica