Stupa na snagu Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/58b82e743220a.jpg

U svrhu smanjenja administrativnih obveza fizičkim ili pravnim osobama koje komercijalno koriste strane vrste koje nisu potencijalno invazivne u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je temeljem Zakona o zaštiti prirode Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama (Narodne novine, broj 17/17).

U prilogu ovoga Pravilnika nalazi se popis stranih vrsta koje trenutno ne predstavljaju ekološki rizik za bioraznolikost Republike Hrvatske (tzv. 'bijela lista'), a za koje postoji veliki interes na tržištu Republike Hrvatske.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, za strane vrste navedene u njegovom Prilogu više neće postojati obveza ishođenja dopuštenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike:

  • za stavljanje ovih vrsta na tržište Republike Hrvatske (dopuštenje iz članka 69. Zakona o zaštiti prirode), ili
  • za uzgoj ovih vrsta u kontroliranim uvjetima (dopuštenje iz članka 78. Zakona o zaštiti prirode). To znači da uzgoj ili držanje strane vrste mora biti u zatvorenim i/ili ograđenim i/ili na drugi način izoliranim sustavima tako da iz njih jedinke ili razvojni oblici ovih stranih vrsta ne mogu pobjeći, širiti se i/ili biti uklonjeni od strane neovlaštene osobe. Svaka manipulacija, uključujući i protokole čišćenja, dezinfekcije i održavanja sustava, te zbrinjavanja ili uništavanja otpadnog materijala, kao i svaki transport i prijenos strane vrste, neovisno o razvojnom obliku, mora se provoditi na način kojim se onemogućava njezin bijeg u prirodu, prijenos patogena i bolesti, širenje i/ili uklanjanje od strane neovlaštene osobe.

Strane vrste s 'bijele liste' nije dopušteno puštati ili uvoditi u prirodu Republike Hrvatske.

Međutim, ovaj Pravilnik ne oslobađa od drugih obveza koje za uvoz, stavljanje na tržište ili uzgoj biljaka i životinja propisuju drugi propisi iz područja veterinarstva, fitosanitarne politike, dobrobiti životinja, prekograničnog prometa i trgovine CITES vrstama, genetski modificiranih organizama i slično.

Pravilnik će stupiti na snagu u subotu, 4. ožujka 2017. godine.

 Stranica