Suradnja Hrvatske i Kanade na području zaštite okoliša i prirode

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/56bdd2a224610.jpg

Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović primio je danas u nastupni posjet veleposlanika Kanade Daniela Maksymiuka. Svoje dosadašnje prijateljske odnose i suradnju obje strane spremne su proširiti i na područje zaštite okoliša i prirode.

Ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama jedan su od prioriteta kanadske vlade te su otvoreni za suradnju na bilateralnoj razini i u multilateralnim okvirima. Ministar Dobrović istaknuo je da Sporazum iz Pariza nalaže preuzimanje odgovornosti i angažman na svim razinama.

Ministarstvo će se u ovom mandatu, pored klimatskih promjena, velikim dijelom fokusirati na područje gospodarenja otpadom uz zaokret prema održivom korištenju resursa kroz recikliranje. Kanadska strana spremna je svojim tehnologijama i iskustvima podržati napore Hrvatske u razvoju gospodarstva temeljenog na zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Obje strane izrazile su želju za suradnjom i na području obnovljivih izvora energije ističući veliki potencijal za korištenje energije sunca.Stranica