Doc. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger imenovana pomoćnicom ministra zaštite okoliša i prirode

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/56bc80786a19e.jpg

Na zatvorenom dijelu današnje sjednice Vlade RH doc. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger je imenovana pomoćnicom ministra za procjenu utjecaja na okoliš i gospodarenje otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

'Zahvaljujem ministru prof. dr. sc. Slavenu Dobroviću na ukazanom povjerenju. Uvjerena sam da ćemo u zajedništvu temeljem najboljih svjetskih iskustava, bogate domaće industrijske tradicije, domaće pameti i iznimnih prirodnih ljepota i resursa našu zemlju učiniti liderom u primjeni učinkovitih rješenja prihvatljivih za okoliš.' – rekla je Runko Luttenberger.    

Lidija Runko Luttenberger je maturirala u Mary Immaculate School u São Paulu, Brazil, diplomirala je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na kojemu je potom magistrirala te doktorirala na temu 'Model upravljanja zaštitom okoliša utemeljen na komunalnom gospodarenju otpadom i vodom', a tijekom karijere se dodatno usavršavala kroz razne programe izobrazbe iz područja zaštite voda i gospodarenja otpadom.

Autorica je knjige 'Gospodarenje vodom i otpadom' kao i brojnih znanstvenih radova prezentiranih u međunarodnim časopisima i na skupovima.

Na Odsjeku za politehniku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci nositeljica je kolegija iz područja inženjerstva okoliša, na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci nositeljica je kolegija 'Integralno upravljanje zaštitom okoliša u morskom području', a također je i stručni predavač za program izobrazbe u gospodarenju otpadom.

Bila je i članicom povjerenstva za ocjenu ponuda u realizaciji Projekta od onečišćenja voda u priobalnom području, te članica povjerenstva za revizorske nalaze tehničko-tehnološke dokumentacije o odabranim tehnologijama gospodarenja otpadom Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina.

Suradnica je u projektima izrade ekoloških razvojnih planova jedinica lokalne samouprave, istaknuti je predavač o raznim aspektima inženjerstva okoliša za akademsku zajednicu, stručna udruženja i nevladine organizacije.

Članica je Sekcije za morsku tehnologiju Znanstvenog vijeća za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, europskog udruženja Women in Europe for a Common Future, pridružena članica Rimskog kluba i američke ekološke udruge Sierra Club.

 

 Stranica