Održan sastanak međudržavne Radne skupine za praćenje stanja zraka u Slavonskom Brodu i Brodu

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/56ba30fc881a4.jpg

'Suradnja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ključna je za rješavanje problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu, a s obzirom na to da je upravo Rafinerija nafte Brod dominantni izvor onečišćenja. Uskoro će biti potpisan sporazum o suradnji između vlada dviju država na području zaštite okoliša. Time ćemo i rješavanje problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu dignuti na višu razinu, a sve s ciljem ubrzanja aktivnosti na modernizaciji Rafinerije' – rekla je pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode Marija Šćulac Domac nakon sastanka međudržavne Radne skupine za praćenje stanja zraka na području Slavonskog Broda i Broda.

Sastanak međudržavne Radne skupine održan je danas u Brodu u BiH. Radnu skupinu čine predstavnici resornih ministarstava i nadležnih institucija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici Grada Slavonskog Broda i Općine Brod.

Glavne teme sastanka bile su izvješća o stanju zraka na području Slavonskog Broda i Broda, o provedenim i planiranim aktivnostima u Rafineriji nafte Brod, kao i provedenim i planiranim aktivnostima za poboljšanje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu.

Na sastanku je predstavljen i preliminarni izvještaj o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu u 2015. godini, a koji je izradio Državni hidrometeorološki zavod na temelju podataka mjerenja onečišćujućih tvari na postaji Slavonski Brod-1 i postaji Slavonski Brod-2. Prema preliminarnoj analizi, u 2015. godini zrak u Slavonskom Brodu bio je čist, I. kategorije, u odnosu na sumpor dioksid, dušični dioksid, benzen i ozon. Zrak je bio onečišćen, odnosno II. kategorije, s obzirom na sumporovodik i lebdeće čestice.

 Stranica