Treća i četvrta tematska radionica o prelasku Republike Hrvatske na sustav biogospodarstva

U okviru provedbe EU projekta GoDanuBio, u razdoblju od prosinca 2021. do lipnja 2022., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Hrvatskim drvnim klasterom organizira  tematske radionice o prelasku Republike Hrvatske na sustav biogospodarstva.
Glavni ciljevi ovih radionica su:
  • identifikacija resursa i izvora financiranja projekata na području RH,
  • jačanje suradnje svih dionika u procesu prelaska RH na kružnu bioekonomiju i
    osmišljavanje projekata koji počivaju na načelima biogospodarstva na regionalnoj razini.
Svrha radionica je podržati zainteresirane skupine u jačanju kapaciteta za participativno upravljanje, identificirati moguće dugoročne scenarije suradnje u pojedinim regijama na strateškoj razini te pokrenuti procese koncipiranja i financiranja projekata u RH na načelima biogospodarstva.

Treća i četvrta tematska radionica održat će se 5. i 6. travnja 2022.
RADIONICA 3
Tema: Lanac vrijednosti NISKOUGLJIČNO STOČARSTVO
Mjesto i vrijeme održavanja - hibridno:
Uživo: utorak, 5. travnja od 13 do 15 sati u Osijeku (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, Osijek)
Online poveznica za sudjelovanje bit će dostavljena po zaprimanju prijave.
 
RADIONICA 4
Tema: Lanac vrijednosti ŠUMA I DRVO
Mjesto i vrijeme održavanja - hibridno:
Uživo: srijeda, 6. travnja od 10 do 12 sati u Vinkovcima
Online poveznica za sudjelovanje i točna lokacija bit će dostavljeni po zaprimanju prijave.
 
Ciljevi tematskih radionica 3 i 4:
- Analiza lanaca vrijednosti NISKOUGLJIČNO STOČARSTVO (radionica 3) i lanca vrijednosti ŠUMA I DRVO (radionica 4)
- Promišljanje o prirodnim resursima regije i njihovoj iskoristivosti u kontekstu projekata temeljenih na načelima bioekonomije
- Identifikacija interesnih skupina (tvrtke, institucije, stručnjaci, i dr.) koje imaju potencijal biti nositelji projekata
 
Predavačica:
Doc. dr. sc. Biljana Kulišić, nacionalna koordinatorica za Obzor 2020 BIOEASTsUP iz Energetskog instituta Hrvoje Požar koja je radila kao neovisni stručnjak za temu biogospodarstva pri Europskoj komisiji - Direktorat Istraživanje i inovacije (2020.-2021.)

Sudjelovanje je moguće bez naknade, ali uz prethodnu prijavu putem online prijavnice 
 

Stranica