Ministar Ćorić sudjelovao na sastanku Odbora za okolišnu politiku OECD-a

Slika /slike/Vijesti/2022/OECD.jpg
Ministar Tomislav Ćorić sudjelovao je na sastanku Odbora za okolišnu politiku Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) koji se 30. i 31. ožujka 2022. održao u Parizu pod naslovom “Osigurati otporni i zdravi okoliš za sve”.

To je bio prvi ministarski sastanak Odbora za okolišnu politiku održan nakon šest godina i prvi na kojem je Hrvatska sudjelovala u svojstvu države kandidatkinje za članstvo u OECD-u.

Na sastanku je sudjelovalo 38 ministara okoliša država članica te 6 ministara država kandidatkinja kao i visoki predstavnici međunarodnih organizacija. Sastankom su supredsjedali Carole Dieschbourg, ministrica za okoliš, klimu i održivi razvoj Velikog Vojvodstva Luksemburg i Michael Regan, administrator Agencije za zaštitu okoliša iz Sjedinjenih Američkih Država.

Glavni fokus sastanka bile su klimatske aktivnosti i onečišćenje plastikom. Uz plenarne sjednice na navedene dvije teme, ministar Ćorić sudjelovao je i na okruglim stolovima pod naslovom „Jačanje djelovanja protiv gubitka bioraznolikosti“ i „Korištenje politika za održivo upravljanje oceanima“.   

U svom izlaganju ministar Ćorić je naglasio podršku Hrvatske zajedničkom cilju Europske unije o smanjenju emisija stakleničkih plinova za 55% do 2030. te postizanju klimatske neutralnosti do 2050. Predstavio je napore koje Hrvatska s tim u vezi poduzima, od usklađivanja nacionalnih strateških dokumenata do konkretnih aktivnosti provedbe mjera dekarbonizacije gospodarstva kao i ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, kao što su ulaganje u obnovljive izvore energije, dekarbonizaciju zgrada i prometa, održivo gospodarenje otpadom te jačanje otpornosti poljoprivrede i vodnog sektora na klimatske promjene.
Ministar Ćorić je upoznao sudionike i s mjerama zaštite Jadranskog mora kao i planovima za proširenje zaštićenih morskih područja pod nacionalnom jurisdikcijom na 30% do 2030. kao primjer i doprinos globalnom cilju zaštite oceana. Također, izvijestio je o aktivnostima za smanjenje plastičnog otpada, s naglaskom na zabranu korištenja laganih plastičnih vrećica, plastike za jednokratnu upotrebu te je informirao o dugogodišnjem sustavu povratne naknade za PET ambalažu.

Drugog dana sastanka, na završnoj plenarnoj sjednici ministri su usvojili Deklaraciju o otpornom i zdravom okolišu za sve.  

Odbor za okolišnu politiku OECD-a razvio je više od 75 pravnih akata o okolišu i pokriva širok raspon međusobno povezanih tema uključujući: klimatske promjene, bioraznolikost, vode, inovacije i okoliš, ekološke pokazatelje, učinkovitost resursa i otpad, ekološki pregled zemalja te ekološka pitanja u gospodarstvima u nastajanju i tranziciji. Zbog sveobuhvatnosti tema, sastanak je bio ključno mjesto za rasprave i razmjene mišljenja ministara okoliša.
 

Stranica