U Belišću otvoreno reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/58b57cc006241.JPG

Danas je u Belišću državni tajnik Željko Bigović otvorio reciklažno dvorište vrijedno 1,3 milijuna kuna u kojem će se odvojeno prikupljati otpad s područja grada. Uz državnog tajnika otvorenju reciklažnog dvorišta prisustvovala je i zamjenica gradonačelnika Belišća Ljerka Vučković.

'Kako bi dosegli nacionalni cilj da do 2020. odvojeno prikupljamo 50% otpadnog papira, stakla, plastike i metala važno je da ulažemo u razvoj infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada. Otvorenje reciklažnog dvorišta će omogućiti Gradu Belišću da kvalitetnije upravlja otpadom koji je vrijedan resurs. Uvjeren sam da će Belišće u vrlo kratkom roku znatno povećati stupanj recikliranja na svom području' – izjavio je državni tajnik Željko Bigović.

Reciklažno dvorište omogućit će da se u Belišću kvalitetnije gospodari otpadom. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je realizaciju tog projekta u 80% iznosu. Građani će u reciklažnom dvorištu moći ostavljati odvojeno prikupljeni papir, plastiku, staklo, tekstil, metal, elektronski otpad, problematični otpad i građevni otpad iz kućanstva.

'Izgradivši reciklažno dvorište, Grad Belišće ispunio je zakonsku obvezu sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. No, ono što je također iznimno bitno naglasiti je činjenica kako će ova vrijedna investicija, uz veliki doprinos gospodarenju otpadom, uvelike doprinijeti i zaštiti našeg okoliša te podizanju kvalitete življenja svakog stanovnika grada Belišća i prigradskih naselja' – kazala je zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković.

Projekte reciklažnih dvorišta dosad je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a državni tajnik Bigović najavio je da će uskoro ići javni poziv za sufinanciranje reciklažnih dvorišta europskim sredstvima. Osim reciklažnih dvorišta, EU sredstvima će se sufinancirati i izgradnja sortirnica, kompostišta, nabava komunalne opreme, sanacije odlagališta.

 Stranica