Vijeće EU o promjenama sustava trgovanja emisijskim jedinicama

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/58b566718130d.jpg

Na današnjem sastanku Vijeća Europske unije za okoliš, kojem je prisustvovao ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović, raspravljalo se o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika.

Riječ je o Direktivi koja regulira sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova koji je omogućio da za posljednje četiri godine Hrvatska uprihodi oko 730 milijuna kuna. Taj novac se ulaže, između ostalog, u projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

'Hrvatska je u trgovini emisijskim jedinicama stakleničkih plinova uprihodila znatna sredstva koja su se ulagala u projekte čiji je cilj smanjenje emisija CO2. Taj bi sustav uskoro trebao doživjeti određena poboljšanja poput stimuliranja industrijskih postrojenja na ulaganja u zelene tehnologije. Novac koji Hrvatska zaradi od dražbi stakleničkih plinova nastavit ćemo ulagati u projekte važne za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjena te povećanje kvalitete života građana' – rekao je ministar Dobrović.

Osnovni cilj Prijedloga izmjene Direktive je poboljšati sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova na temelju stečenih znanja u sadašnjem III. razdoblju trgovanja. Europsko vijeće dogovorilo je u listopadu 2014. okvir za 2030. koji uključuje obvezujuća smanjenja domaćih emisija za najmanje 40% do 2030. u usporedbi s 1990. te odgovarajući cilj smanjenja emisija u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama za 43% u usporedbi s 2005., kao i nastavak besplatne dodjele industriji i uspostavljanje mehanizama financiranja za osiguravanje prijelaza EU-a na gospodarstvo s niskim emisijama ugljika.

Kao dio okvira za 2030., a kako bi se pomoglo europskim postrojenjima da zadrže konkurentnost, stvorena tri mehanizma financiranja smanjenja emisija stakleničkih plinova. Prvi je Inovacijski fond za potporu visoko inovativnim, pionirskim projektima za smanjenje emisija stakleničkih plinova u europskoj industriji i energetici. Drugi je Modernizacijski fond kojim će se podupirati poboljšanje energetske učinkovitosti i modernizacija energetskih sustava u državama članicama s niskim dohocima. I na kraju, kao treći mehanizam financiranja, ostavlja se postojeća mogućnost da države članice s niskim dohocima besplatno dodijele emisijske jedinice svojim energetskim sektorima.

Sustav trgovanja emisijskim jedinicama predstavlja važan instrument smanjenja emisija stakleničkih plinova i ostvarenja navedenih vrlo ambicioznih ciljeva, a s obzirom na velik broj jedinica na tržištu sustav je potrebno unaprijediti.

 Stranica