Važna obavijest - prekid opskrbe električnom energijom u dijelovima Republike Hrvatske

Slika /slike/informacija.jpg
Prekid opskrbe električnom energijom u dijelovima Republike Hrvatske izazvao je međunarodni poremećaj koji je zahvatio više zemalja, na što je Ministarstvo gospodarstva odmah stupilo u kontakt s Hrvatskom elektroprivredom d.d. i aktivno prati situaciju na terenu.

Kako je priopćeno iz Hrvatske elektorprivrede d.d., za ublažavanje problema međunarodnog prekida opskrbe električnom energijom Hrvatska elektroprivreda stavila je u puni pogon sve svoje proizvodne kapacitete kako bi Hrvatski operater prijenosnog sustava mogao osigurati opskrbu električnom energijom građana RH u što kraćem vremenskom roku.

Također, što se tiče distribucijske mreže HEP-a, HEP - Operator distribucijskog sustava izvjestio je da na mreži nema oštećenja.

Vjerujemo da će se situacija u što je moguće kraćem roku normalizirati te da naši građani i gospodarstvenici neće pretrpjeti dodatne štete izazvane prekidom opskrbe električnom energijom.  

Stranica