XXIV. Godišnji seminar čuvara prirode

  • Slika /Zavod/Slika 1.jpg
  • Slika
  • Slika
Čuvari prirode nadležni su za neposredan nadzor na terenu, a sudjeluju i u poslovima terenskog praćenja stanja vrsta i staništa, vođenja i edukacije posjetitelja, održavanja posjetiteljske infrastrukture. U Hrvatskoj sustav zaštite prirode zapošljava preko 190 čuvara prirode. Od 45 javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima nekoliko njih nema zaposlene čuvare prirode u kadru.
 
Na otoku Pagu 18. i 19. travnja 2024. održava se XXIV. Godišnji seminar čuvara prirode u domaćinstvu NATURA-JADERE javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, koja je uz Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja suorganizator Seminara.
 
Seminar je okupio 108 sudionika iz 41 javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Republici Hrvatskoj. Sudjelovali su i predstavnici Državnog inspektorata, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zadarske županije, Grada Paga, Općine Povljana te Solane Pag.
 
Prvog dana ovog najdugovječnijeg stručnog seminara u zaštiti prirode održano je 11 stručnih predavanja o aktualnim događanjima i temama. Obrađene su teme: analiza stanja i izazova čuvara prirode u očuvanju zaštićenih područja, problematika izdavanja dopuštenja za zahvate u zaštićenom području, sprječavanje širenja invazivnih stranih vrsta, presuda za onečišćenje speleološkog objekta, kampiranje u nacionalnim parkovima, izazovi i važnost zaštite urbane prirode te planiranje neposrednog nadzora u Natura 2000 područjima.
 
Uz predavanja održana je i stručna rasprava, odnosno „Čuvarski aktualac“, a sve s ciljem razmjene informacija i iskustava čuvara prirode zaštićenih područja radi jačanja neposrednog nadzora, učinkovitijeg upravljanja, odnosno zaštite, očuvanja i promicanja zaštićenih područja.
 
Drugi dan Seminara rezerviran je za praktičnu razmjenu iskustava u provođenju nadzora kroz terenske obilaske više zaštićenih područja na otoku Pagu kojima upravlja Javna ustanova NATURA-JADERA, kao i Solane Pag te obilazak Cerovačkih špilja pod vodstvom djelatnika Javne ustanove Park prirode Velebit.
 

Stranica