Etika i posebna imenovanja

Slika /Službene fotografije Vlada RH/Pristup informacijama/popis službenika za informiranje.jpg

Etičkim kodeksom državnih službenika (Narodne novine 40/11, 13/12) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Ukoliko građani, pravne osobe ili državni službenici smatraju da je ponašanje pojedinog državnog službenika Ministarstva protivno odredbama Etičkog kodeksa, svoju prijavu mogu podnijeti povjereniku za etiku g. Davoru Golenju.

Zadaća povjerenika za etiku je da prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Prijava odnosno pritužba na rad državnog službenika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja može se podnijeti pisanim ili usmenim putem te putem elektroničke pošte na sljedeće kontakte: 

Davor Golenja, dipl.oec.
Tel: 01/3717-100
E-pošta: davor.golenja@mingor.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Davor Golenja, dipl.oec.
Tel: 01/3717-100
E-pošta: davor.golenja@mingor.hr


SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST
Davor Golenja, dipl. oec.
Tel: 01/3717-100
E-pošta: davor.golenja@mingor.hr

 
POVJERLJIVA OSOBA
Davor Golenja, dipl. oec.
Tel: 01/3717-100
E-pošta: davor.golenja@mingor.hr
 

ZAMJENICA POVJERLJIVE OSOBE
Željka Botica, dipl. pravnica
Tel: 01/3717-297
E-pošta: zeljka.botica@mingor.hr