1.6.2023. Objava javnog poziva "Vaučeri za digitalizaciju" (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01)

Najava zatvaranja poziva za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) i objave novog poziva za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja najavljuje zatvaranje  poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) namijenjenog mikro, malim i srednjim poduzetnicima, uslijed izmjene pravne osnove za dodjelu potpora, odnosno stupanja na snagu nove Uredbe Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.).

Ujedno najavljujemo i otvaranje novog  poziva za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02), usklađenog s gore navedenom Uredbom.  

Kako bi se ostvarili ciljevi ove mjere zacrtani u NPOO-u, ovisno o vrsti vaučera, izmijenit će se i intenziteti potpora u odnosu na prihvatljive troškove za određene vrste vaučera.

Novi poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ će, kao i prethodni,  biti objavljen u modalitetu privremeno otvorenog poziva. Zbog najavljenih izmjena,  rok za odnošenje projektnih prijedloga biti će produljen te će trajati od 1. ožujka 2024. godine do 08. travnja 2024 godine.

Dokumentacija će biti objavljena na stranicama Ministarstva i u sustavu  eNPOO prema pojedinoj vrsti vaučera.


Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) 13. listopada 2023. godine
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01).
Prva izmjena Poziva odnosi se na manje tehničke izmjene Uputa za prijavitelje, u dijelu definicija pokazatelja, neprihvatljivih aktivnosti te projektne dokumentacije. Napominjemo da se pitanja i odgovori za pojedinu vrstu vaučera objavljeni tijekom trajanja poziva jednako primjenjuju na sve vrste vaučera. 
Manje tehničke izmjene unesene su i u Prilog 1. Obrazac vaučera, Prilog 2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava i Prilog 6 Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor.
Prvom Izmjenom Poziva se, uz gore navedeno, zbog potrebnog usklađivanja s rokovima utvrđenim poreznim propisima,  mijenjaju 2. i 3. rok zaprimanja projektnih prijedloga:
 
Rok za prijave
1. rok - od 01.06.2023. godine u 11.00 sati do 07.07.2023. godine u 11.00 sati
2. rok od 31.10.2023. godine u 11.00 sati do 30.11.2023. godine u 17.00 sati
3. rok -  od 01.03.2024. godine u 11.00 sati do 29.03.2024. godine u 17.00 sati
 
Izvršene izmjene su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute i ne utječu na uvjete Poziva.
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.
Prva Izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Upute za prijavitelje - 1. izmjena
Obrazac 2 Izjava prijavitelja o usklađenosti s Uputama za prijavitelje - 1. izmjena
Obrazac 3 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti - 1. izmjena
Obrazac 4 Skupna izjava prijavitelja - 1. izmjena
Obrazac 5 Izjava pružatelja usluga - 1. izmjena
Prilog 1 Obrazac vaučera - 1. izmjena
Prilog 2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava - 1. izmjena
Prilog 3 Minimalni sadržaj ugovora između pružatelja i korisnika - 1. izmjena
Prilog 4 Pravila za NOJN - 1. izmjena
Prilog 5 Izvješće pružatelja usluge i korisnika - 1. izmjena
Prilog 6 Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor - 1. izmejna 


OBAVIJEST (14.6.2023.)

Virtualna radionica „Vaučeri za digitalizaciju“ (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01))

U srijedu, 14. lipnja  2023. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja održalo je virtualnu informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na radionici je sudjelovalo preko 500 sudionika te su zainteresiranim prijaviteljima predstavljeni detalji Poziva, a stručne službe Ministarstva i HAMAG-BICRA su pružile odgovore na preko 130 pitanja o postupku prijave, izrade projektnog prijedloga, prihvatljivosti prijavitelja i projekata te provedbe.

Prezentacija virtualne informativne radionice bit će 15. lipnja 2023. godine dostupna na youtube kanalu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na poveznici https://www.youtube.com/@ministarstvogospodarstvaio7205/videos.

Prezentacija s radioniceOBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Vaučeri za digitalizaciju“  (C1.1.1. R3-I2.01) - 07.06.2023.

Virtualna radionica poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (C1.1.1. R3-I2.01) održat će se u srijedu, 14. lipnja 2023. godine s početkom u 10.00 sati.

Radionica će se održati putem platforme ZOOM. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje do zaključno 13. lipnja 2023. godine u 14 sati.

Očekivano trajanje radionice: 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ozIqM3sjQsCrGyUZurEwdQ

Molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po organizaciji/poduzeću.

Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Prilikom prijave za radionicu možete putem poveznice na prijavnom obrascu postaviti pitanje vezano uz Poziv na koje će biti odgovoreno na radionici.

Radionica će se održati na hrvatskom jeziku i besplatna je za sudjelovanje. Radionica se snima, a snimke i prezentacija s radionice biti će objavljene i dostupne na poveznicama koje će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objaviti na svojim stranicama i na portalu eNPOO
„Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01)
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „„Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj poziva
Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:
  • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
  • Vaučer za digitalni marketing
  • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
  • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
  • Vaučer za složena digitalna rješenja
 
Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:
  • specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
  • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
  • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
  • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
  • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije
Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 9.954.210 EUR

Indikativna raspodjela sredstava po pojedinoj vrsti vaučera:
 
Vrsta vaučera Indikativna alokacija
po vrsti vaučera (EUR)
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina 1.924.480
Vaučer za digitalni marketing 1.990.850
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije 1.194.500
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti 2.919.900
Vaučer za složena digitalna rješenja 1.924.480
Ukupna alokacija Poziva: 9.954.210


Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:
 
Vrsta vaučera Maksimalni iznos potpore
(EUR)
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina - VDV 9.990,00
Vaučer za digitalni marketing - VDM 9.990,00
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije - VDT 9.990,00 
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti - VKO 14.500,00
Vaučer za složena digitalna rješenja - VSD 19.900,00

Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera. Vaučeri moraju biti različite vrste, odnosno moraju se odnositi na različite vrste aktivnosti.
 
Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi
 
Prihvatljivi pružatelji usluga: pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
 
Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
 
Rok za prijave Indikativna alokacija po roku za prijave
1. rok od 01.06. do 07.07.2023. godine 3,318,070 EUR
2. rok od 01.11. do 01.12.2023. godine 3,318,070 EUR
3. rok od 01.03. do 01.04.2024. godine 3,318,070 EUR

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka pojedinog roka za podnošenje projektnih prijedloga.


Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o usklađenosti s Uputama
Obrazac 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 5. Izjava pružatelja usluga
Prilog 1. Obrazac vaučera
Prilog 2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 3. Minimalni sadržaj ugovora između pružatelja i korisnika
Prilog 4. Prilog NOJN
Prilog 5. Izvješće pružatelja usluge i korisnika
Prilog 6. Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor


Financira Europska unija - NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.