Uprava za klimatske aktivnosti

 Branka Pivčević Novak, p.o. ravnateljica Uprave  
     
     Tel: 01/3717-131
     Faks: 01/3717-135

     administrativna tajnica
     E-pošta: upravaklima@mingor.hr 


  • Sektor za klimatsku politiku
    
     Višnja Grgasović, načelnica Sektora

     Tel: 01/3717-217
     E-pošta: visnja.grgasovic@mingor.hr 
  • Služba za klimatske aktivnosti
     
     Tel: 01/3717-217
  
  • Služba za opću politiku zaštite klime
  
     Tel: 01/3717-217
  • Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

    Mario Stipetić, načelnik Sektora

    Tel: 01/3717-204
    E-pošta: mario.stipetic@mingor.hr
  • Služba za politike zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i strateške poslove

     Tel: 01/3717-204

  • Služba za provedbu mjera sprečavanja i smanjenja onečišćenja zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

     Tel: 01/3717-204