Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

  • Anamarija Matak, ravnateljica Uprave

     Tel: 01/3717-125
     Faks: 01/3717-135
     
     E-pošta: puo.otpad@mingor.hr 


  • Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

     Ana Kovačević, načelnica sektora

     Tel: 01/3717-125
     E-pošta: ana.kovacevic@mingor.hr


  • Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

     Matej Majdenić, voditelj službe

     Tel: 01/3717-125
     E-pošta: matej.majdenic@mingor.hr 
 

  • Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

     Dino Kapuano, voditelj službe

     
Tel: 01/3717-125
      E-pošta: dino.kapuano@mingor.hr 
 

  • Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu

     Kristina Ljubojević, voditeljica službe

     Tel: 01/3717-125
     E-pošta: kristina.ljubojevic@mingor.hr


  • Odjel za okolišnu dozvolu

     Damir Rumenjak, voditelj odjela

     Tel: 01/3717-125
     E-pošta: damir.rumenjak@mingor.hr
 

  • Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu

     Lucija Širić, voditeljica odjela

     Tel: 01/3717-125
     E-pošta: lucija.siric@mingor.hr 


  • Sektor za održivo gospodarenje otpadom

     dr. sc. Sanja Radović, načelnica sektora

     Tel: 01/3717-125
     E-pošta: sanja.radovic@mingor.hr


  • Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom

     Nela Palarić, voditeljica službe

     Tel: 01/3717-125
     E-pošta: nela.palaric@mingor.hr 
 


  • Služba za planove i posebne kategorije otpada

     Tonćika Jarak, voditeljica službe

     Tel: 01/3717-125
     E-pošta: toncika.jarak@mingor.hr