Informacije o trošenju proračunskih sredstava

Informacije o isplatama sredstava koje se izvršavaju direktno s jedinstvenog računa državnog proračuna nalaze se na web stranici Ministarstva financije:
Pregled izvršenja državnog proračuna po dobavljačima za proračunsku godinu (drzavna-riznica.hr)
 
Informacije o isplatama specifičnih transakcija koje se izvršavaju sa računa HR98 1001 0051 5631 0148 1 :
* siječanj 2024.  
* veljača 2024.
* ožujak 2024. 
* travanj 2024. 
* svibanj 2024.
* lipanj 2024.