Javni natječaji u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo gospodarstva - ostalo
3. 4. 2024. Odluka o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - 3 izvršitelja
KLASA:112-07/23-02/12
URBROJ:517-02-1-1-2-24-6
Zagreb, 21. ožujka 2024.


Ministar gospodarstva i održivog razvoja, na temelju članka 50. b stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 140/05, 77/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 - Odluka USRH, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) a u svezi s člankom 169. stavak 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 155/23), donosi
 
ODLUKU
o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu
29. 2. 2024. POZIV NA INTERVJU vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 10.1.2024. – 24 izvršitelja
KLASA: 112-07/23-02/17
URBROJ: 517-02-1-1-2-24-10
Zagreb, 29. veljače 2024.
 
Na temelju članka 161. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i članaka 8. i članka 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  KLASA: 112-07/23-02/17, URBROJ: 517-02-1-1-2-23-1 od dana 8. siječnja 2024. godine, koji je dana 10. siječnja 2024. godine objavljen u Narodnim novinama broj NN 4/2024., na internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva pravosuđa i uprave.

POZIV
28. 2. 2024. POZIV NA INTERVJU vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 10. 1. 2024. – 24 izvršitelja
KLASA: 112-07/23-02/17
URBROJ: 517-02-1-1-2-24-9
Zagreb, 28. veljače 2024.
 
Na temelju članka 161. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i članaka 8. i članka 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  KLASA: 112-07/23-02/17, URBROJ: 517-02-1-1-2-23-1 od dana 8. siječnja 2024. godine, koji je dana 10. siječnja 2024. godine objavljen u Narodnim novinama broj NN 4/2024., na internet stranicama  Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva pravosuđa i uprave i ispravak Javnog natječaja KLASA: 112-07/23-02/17, URBROJ: 517-02-1-1-1-23-2 od dana 11. siječnja 2024. godine koji je dana 12. siječnja 2024. godine objavljen u Narodnim novinama broj NN 5/2024., na internet stranicama  Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva pravosuđa i uprave.

POZIV
28. 2. 2024. REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 10. 1. 2024. – 24 izvršitelja
KLASA: 112-07/23-02/17
URBROJ: 517-02-1-1-2-24-8
Zagreb, 28. veljače 2023.
 
Na temelju članka 161. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
REZULTATE DRUGE FAZE TESTIRANJA
 
vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 4/2024. od 12. siječnja 2024. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

REZULTATI
27. 2. 2024. Odluka o obustavi postupka temeljem Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-07/23-02/16
URBROJ: 517-02-1-1-2-24-10
Zagreb, 13. veljače 2024.
 
Ministar gospodarstva i održivog razvoja, na temelju članka 163. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23), donosi
 
 
ODLUKU
o obustavi postupka javnog natječaja

 
22. 2. 2024. POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 10.1.2024. – 24 izvršitelja
KLASA: 112-07/23-02/17
URBROJ: 517-02-1-1-2-24-7
Zagreb, 22. veljače 2024.
 
Na temelju članka 161. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i članaka 8. i članaka 11. i 12. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
 

vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  KLASA: 112-07/23-02/17, URBROJ: 517-02-1-1-2-23-1 od dana 8. siječnja 2024. godine, koji je dana 10. siječnja 2024. godine objavljen u Narodnim novinama broj NN 4/2024., na internet stranicama  Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva pravosuđa i uprave i ispravak Javnog natječaja KLASA: 112-07/23-02/17, URBROJ: 517-02-1-1-1-23-2 od dana 11. siječnja 2024. godine koji je dana 12. siječnja 2024. godine objavljen u Narodnim novinama broj NN 5/2024., na internet stranicama  Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva pravosuđa i uprave na radna mjesta:

 
25. stručni referent - 1 izvršitelj/ica, Pododsjek za poslove pismohrane, Odjel za uredsko poslovanje,
Služba za uredsko poslovanje i poslove sigurnosti, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Glavno tajništvo
 
29. stručni referent - 1 izvršitelj/ica, Odjel za poslove sigurnosti i zaštitu na radu, Služba za uredsko poslovanje i poslove sigurnosti, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Glavno tajništvo
 
83. viši stručni savjetnik za protokol - 1 izvršitelj/ica, Odjel za protokol, Služba za odnose s javnošću i protokol, Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove, Glavno tajništvo     
 
131. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za inovacijske programe, Služba za potpore inovacijama, Sektor za inovacije, Uprava za internacionalizaciju
 
198. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
 
216. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za tehničko zakonodavstvo i održivi razvoj, Služba za tehničko zakonodavstvo, održivi razvoj i offset, Sektor za industrijsku politiku, Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt
 
276. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja, Sektor za energetsku politiku i planiranje, Uprava za energetiku
 
288. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu, Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Uprava za energetiku
 
296. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za energetsku učinkovitost i poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i alternativna goriva, Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Uprava za energetiku
 
308. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za geotermalne vode za energetske svrhe, Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe, Uprava za energetiku
 
314. viši stručni savjetnik za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak - 1 izvršitelj/ica, Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak, Služba za unapređenje trgovine i tržišta, Sektor za trgovinu i tržište, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave

318. stručni referent - 1 izvršitelj/ica, Odjel za oružje i dozvole, Služba za unapređenje trgovine i tržišta, Sektor za trgovinu i tržište, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave
 
336. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za usklađivanje zakonodavstva i IMI sustav, Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU, Sektor za robe i usluge, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave
 
344. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za normativne aktivnosti iz područja zaštita prava potrošača, Sektor za zaštitu prava potrošača, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave
 
431. viši stručni savjetnik za vodne usluge i vodnokomunalne strateške investicijske projekte - 1 izvršitelj/ica, Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora     
 
433. stručni suradnik za praćenje poslovanja u vodno komunalnom sektoru - 1 izvršitelj/ica, Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
 
457. stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenje zahvata, Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti, Uprava za zaštitu prirode
 
502. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za pripremu programa poticanja, Služba za pripremu programa, Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 
527. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za dodjelu potpora u području poduzetništva, Služba za dodjelu potpora, Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 
571. stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode, Služba za informacijske sustave i izvještavanje, Sektor za okoliš, Zavod za zaštitu okoliša i prirode
 
582. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za klimatske aktivnosti, Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti, Sektor za okoliš, Zavod za zaštitu okoliša i prirode
 
670. viši upravni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za žalbe i zastupanje u energetici i naftnom rudarstvu, Samostalni sektor za pravne poslove


POZIV KANDIDATIMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
22. 2. 2024. REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 10. 1. 2024. – 24 izvršitelja
KLASA: 112-07/23-02/17
URBROJ: 517-02-1-1-2-24-6
Zagreb, 22. veljače 2023.
 
Na temelju članka 161. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
REZULTATE PRVE FAZE TESTIRANJA
 
vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 4/2024. od 12. siječnja 2024. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta:
 
25. stručni referent - 1 izvršitelj/ica, Pododsjek za poslove pismohrane, Odjel za uredsko poslovanje,
Služba za uredsko poslovanje i poslove sigurnosti, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Glavno tajništvo
 
29. stručni referent - 1 izvršitelj/ica, Odjel za poslove sigurnosti i zaštitu na radu, Služba za uredsko poslovanje i poslove sigurnosti, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Glavno tajništvo
 
83. viši stručni savjetnik za protokol - 1 izvršitelj/ica, Odjel za protokol, Služba za odnose s javnošću i protokol, Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove, Glavno tajništvo     
 
131. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za inovacijske programe, Služba za potpore inovacijama, Sektor za inovacije, Uprava za internacionalizaciju
 
142. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za izvoz, Sektor za konkurentnost, Uprava za internacionalizaciju
 
198. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
 
216. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za tehničko zakonodavstvo i održivi razvoj, Služba za tehničko zakonodavstvo, održivi razvoj i offset, Sektor za industrijsku politiku, Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt
 
276. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja, Sektor za energetsku politiku i planiranje, Uprava za energetiku
 
281. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za strateške poslove, Sektor za energetsku politiku i planiranje, Uprava za energetiku
 
 
288. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu, Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Uprava za energetiku
 
296. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za energetsku učinkovitost i poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i alternativna goriva, Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Uprava za energetiku
 
308. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za geotermalne vode za energetske svrhe, Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe, Uprava za energetiku
 
314. viši stručni savjetnik za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak - 1 izvršitelj/ica, Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak, Služba za unapređenje trgovine i tržišta, Sektor za trgovinu i tržište, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave
 
318. stručni referent - 1 izvršitelj/ica, Odjel za oružje i dozvole, Služba za unapređenje trgovine i tržišta, Sektor za trgovinu i tržište, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave
 
336. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za usklađivanje zakonodavstva i IMI sustav, Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU, Sektor za robe i usluge, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave
 
344. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za normativne aktivnosti iz područja zaštita prava potrošača, Sektor za zaštitu prava potrošača, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave
 
431. viši stručni savjetnik za vodne usluge i vodnokomunalne strateške investicijske projekte - 1 izvršitelj/ica, Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora     
 
433. stručni suradnik za praćenje poslovanja u vodno komunalnom sektoru - 1 izvršitelj/ica, Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
 
457. stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenje zahvata, Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti, Uprava za zaštitu prirode
 
502. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za pripremu programa poticanja, Služba za pripremu programa, Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 
527. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za dodjelu potpora u području poduzetništva, Služba za dodjelu potpora, Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 
571. stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode, Služba za informacijske sustave i izvještavanje, Sektor za okoliš, Zavod za zaštitu okoliša i prirode
 
582. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za klimatske aktivnosti, Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti, Sektor za okoliš, Zavod za zaštitu okoliša i prirode
 
670. viši upravni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Služba za žalbe i zastupanje u energetici i naftnom rudarstvu, Samostalni sektor za pravne poslove
 


REZULTATI
 
15. 2. 2024. DOPUNA POZIVA KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA
KLASA: 112-07/23-02/17
URBROJ: 517-02-1-1-2-24-5
Zagreb, 15. veljače 2024.
 
Na temelju članka 161. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i članaka 8. i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje

DOPUNA POZIVA KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  KLASA: 112-07/23-02/17, URBROJ: 517-02-1-1-2-23-1 od dana 8. siječnja 2024. godine, koji je dana 10. siječnja 2024. godine objavljen u Narodnim novinama broj NN 4/2024., na internet stranicama  Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva pravosuđa i uprave i ispravak Javnog natječaja KLASA: 112-07/23-02/17, URBROJ: 517-02-1-1-1-23-2 od dana 11. siječnja 2024. godine koji je dana 12. siječnja 2024. godine objavljen u Narodnim novinama broj NN 5/2024., na internet stranicama  Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva pravosuđa i uprave.

TEKST DOPUNE
9. 2. 2024. POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 10. 1. 2024. – 24 izvršitelja
KLASA: 112-07/23-02/17
URBROJ: 517-02-1-1-2-24-4
Zagreb, 8. veljače 2024.
 
Na temelju članka 161. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i članaka 8. i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme KLASA: 112-07/23-02/17, URBROJ: 517-02-1-1-2-23-1 od dana 8. siječnja 2024. godine, koji je dana 10. siječnja 2024. godine objavljen u Narodnim novinama broj NN 4/2024., na internet stranicama  Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva pravosuđa i uprave i ispravak Javnog natječaja KLASA: 112-07/23-02/17, URBROJ: 517-02-1-1-1-23-2 od dana 11. siječnja 2024. godine koji je dana 12. siječnja 2024. godine objavljen u Narodnim novinama broj NN 5/2024., na internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva pravosuđa i uprave.

POZIV

 
12. 1. 2024. Odluka o obustavi postupka temeljem javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - 10 vježbenika
KLASA: 112-06/23-01/1
URBROJ: 517-02-1-1-2-24-8
Zagreb, 11. siječnja 2024.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja, na temelju članka 163. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23), članka 175. stavka 3. točke 4. i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), donosi
ODLUKU
o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu


 
12. 1. 2024. Ispravak Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-07/23-02/17
URBROJ: 517-02-1-1-1-23-2
Zagreb, 11. siječnja 2024.

Na temelju članka 160. stavka 1., članka 175. stavka 3. točke 4. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), a uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/1371, URBROJ: 514-08-01-02/02-23-02 od 13. studenoga 2023. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje

 
ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA
 

Ispravak Javnog natječaja

Rok prijave: 13. siječnja 2024. - 22. siječnja 2024.

Narodne novine
 
10. 1. 2024. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-07/23-02/17
URBROJ: 517-02-1-1-1-23-1
Zagreb, 8. siječnja 2024.

Na temelju članka 160. stavka 1., članka 175. stavka 3. točke 4. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), a uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/1371, URBROJ: 514-08-01-02/02-23-02 od 13. studenoga 2023. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


 
Tekst Javnog natječaja
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Obrazac prijave za natječaj
Obavijest GDPR

Rok prijave: 11. siječnja 2024. - 18. siječnja 2024.

Narodne novine


Rješenja o prijmu:
1. Rješenje o prijmu_RM 25
2. Rješenje o prijmu_RM 29
3. Rješenje o prijmu_RM 83
4. Rješenje o prijmu_RM 131
5. Rješenje o prijmu_RM 198
6. Rješenje o prijmu_RM 216
7. Rješenje o prijmu_RM 276
8. Rješenje o prijmu_RM 296
9. Rješenje o prijmu_RM 314
10. Rješenje o prijmu_RM 318
11. Rješenje o prijmu_RM 344
12. Rješenje o prijmu_RM 431
13. Rješenje o prijmu_RM 433
14. Rješenje o prijmu_RM 457
15. Rješenje o prijmu_RM 502
16. Rješenje o prijmu_RM 527
17. Rješenje o prijmu_RM 571
18. Rješenje o prijmu_RM 582

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijem u državnu službu
3. 11. 2023. JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-07/23-02/16
URBROJ: 517-02-1-1-23-1
Zagreb, 30. listopada 2023.
 
Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine

 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesi li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

- ravnatelj - 1 izvršitelj (rbr. 464.)
 

Tekst javnog natječaj
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Obrazac prijave za natječaj
Obavijest GDPR


Rok prijave: 4. studenoga 2023. - 13. studenoga 2023.

Narodne novine

8. 11. 2023. POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU I DRUGU FAZU TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 13. 10. 2023. – 3 izvršitelja
KLASA: 112-07/23-02/12
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-3
Zagreb, 8. studenoga 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU I DRUGU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 119/2023 od 13. listopada 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  na radna mjesta:

554. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za EU koordinaciju, Služba za europske poslove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 
556. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za programe EU, Služba za europske poslove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 
557. stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za programe EU, Služba za europske poslove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 

POZIV
 
 
9. 11. 2023. POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme- vježbenici objavljen dana 13. 10. 2023. – 10 izvršitelja
KLASA: 112-06/23-01/1
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-3
Zagreb, 9. studenoga 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 119/2023 od 13. listopada 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  na radna mjesta:
 
104. stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj/ica, Služba za promociju investicija, Sektor za investicije, Uprava za internacionalizaciju;
 
112. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica
, Odjel za sustav potpora investitorima, Služba za poticanje investicija, Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu, Uprava za internacionalizaciju;
 
149. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za analitičku i metodološku podršku, Služba za unaprjeđenje poslovne klime, Sektor za konkurtntnost, Uprava za internacionalizaciju;
 
269. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu, Služba za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu, Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt;
 
413. stručni suradnik za upravni nadzor, kontrolu naknada za koncesije i vodnih naknada - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu, Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;  
 
420. stručni suradnik za žalbe na vodne naknade, ovrhe vodnih naknada i akte prvostupanjskih tijela - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;         
 
425. stručni suradnik za javnu vodoopskrbu - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel javne vodoopskrbe, Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;
 
470. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za EU projekte iz područja zraka i prirode, Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć, Sektor za EU fondove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove;
 
473. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za EU projekte iz područja klime i energetike, Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć, Sektor za EU fondove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove;
 
515. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za praćenje programa, Služba za praćenje i evaluaciju programa, Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove.

POZIV
 
21. 11. 2023. REZULTATI PRVE I DRUGE FAZE TESTIRANJA Javnog natječaja - za 3 izvršitelja
KLASA: 112-07/23-02/12
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-4
Zagreb, 21. studenoga 2023.
 

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
REZULTATE PRVE I DRUGE FAZE TESTIRANJA
 
vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 119/2023 od 13. listopada 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  na radna mjesta:

554. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za EU koordinaciju, Služba za europske poslove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 
556. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za programe EU, Služba za europske poslove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 
557. stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za programe EU, Služba za europske poslove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 

REZULTATI
21. 11. 2023. POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - 3 izvršitelja

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
  
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 119/2023 od 13. listopada 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  na radna mjesta:
 
554. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za EU koordinaciju, Služba za europske poslove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 
556. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za programe EU, Služba za europske poslove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 
557. stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, Odjel za programe EU, Služba za europske poslove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove


POZIV 
21. 11. 2023. REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA Javnog natječaja - za 10 izvršitelja (vježbenici)
KLASA: 112-06/23-01/1
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-4
Zagreb, 21. studenoga 2023.
 
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
REZULTATE PRVE FAZE TESTIRANJA
 
vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 119/2023 od 13. listopada 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  na radna mjesta:

104. stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj/ica, Služba za promociju investicija, Sektor za investicije, Uprava za internacionalizaciju;
 
112. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za sustav potpora investitorima, Služba za poticanje investicija, Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu, Uprava za internacionalizaciju;
 
149. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za analitičku i metodološku podršku, Služba za unaprjeđenje poslovne klime, Sektor za konkurtntnost, Uprava za internacionalizaciju;
 
269. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu, Služba za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu, Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt;
 
413. stručni suradnik za upravni nadzor, kontrolu naknada za koncesije i vodnih naknada - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu, Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;     
 
420. stručni suradnik za žalbe na vodne naknade, ovrhe vodnih naknada i akte prvostupanjskih tijela - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;        
 
425. stručni suradnik za javnu vodoopskrbu - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel javne vodoopskrbe, Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;
 
470. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za EU projekte iz područja zraka i prirode, Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć, Sektor za EU fondove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove;
 
473. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za EU projekte iz područja klime i energetike, Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć, Sektor za EU fondove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove;
 
515. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za praćenje programa, Služba za praćenje i evaluaciju programa, Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove.


REZULTATI
 
21. 11. 2023. POZIV KANDIDATIMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA - 10 izvršitelja (vježbenici)
KLASA: 112-06/23-01/1
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-5
Zagreb, 21. studenoga 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA

vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 119/2023 od 13. listopada 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  na radna mjesta:

104. stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj/ica, Služba za promociju investicija, Sektor za investicije, Uprava za internacionalizaciju;
 
112. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za sustav potpora investitorima, Služba za poticanje investicija, Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu, Uprava za internacionalizaciju;
 
149. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za analitičku i metodološku podršku, Služba za unaprjeđenje poslovne klime, Sektor za konkurtntnost, Uprava za internacionalizaciju;
 
269. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu, Služba za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu, Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt;
 
413. stručni suradnik za upravni nadzor, kontrolu naknada za koncesije i vodnih naknada - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu, Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;     
 
420. stručni suradnik za žalbe na vodne naknade, ovrhe vodnih naknada i akte prvostupanjskih tijela - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;        
 
425. stručni suradnik za javnu vodoopskrbu - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel javne vodoopskrbe, Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;
 
470. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za EU projekte iz područja zraka i prirode, Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć, Sektor za EU fondove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove;
 
473. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za EU projekte iz područja klime i energetike, Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć, Sektor za EU fondove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove;
 
515. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za praćenje programa, Služba za praćenje i evaluaciju programa, Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove.


POZIV
28. 11. 2023. REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA Javnog natječaja - VJEŽBENICI za 10 izvršitelja
KLASA: 112-06/23-01/1
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-6
Zagreb, 27. studenoga 2023.
 
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje 
 
REZULTATE DRUGE FAZE TESTIRANJA
 
vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 119/2023 od 13. listopada 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  na radna mjesta:
 
104. stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj/ica, Služba za promociju investicija, Sektor za investicije, Uprava za internacionalizaciju;
 
112. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za sustav potpora investitorima, Služba za poticanje investicija, Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu, Uprava za internacionalizaciju;
 
149. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za analitičku i metodološku podršku, Služba za unaprjeđenje poslovne klime, Sektor za konkurtntnost, Uprava za internacionalizaciju;
 
269. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu, Služba za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu, Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt;
 
413. stručni suradnik za upravni nadzor, kontrolu naknada za koncesije i vodnih naknada - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu, Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;
 
420. stručni suradnik za žalbe na vodne naknade, ovrhe vodnih naknada i akte prvostupanjskih tijela - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;
 
425. stručni suradnik za javnu vodoopskrbu - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel javne vodoopskrbe, Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;
 
470. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za EU projekte iz područja zraka i prirode, Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć, Sektor za EU fondove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove;
 
473. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za EU projekte iz područja klime i energetike, Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć, Sektor za EU fondove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove;
 
515. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za praćenje programa, Služba za praćenje i evaluaciju programa, Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove.


REZULTATI
28. 11. 2023. POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) za VJEŽBENICI 10 izvršitelja
KLASA: 112-06/23-01/1
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-7
Zagreb, 27. studenoga 2023.
 
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 119/2023 od 13. listopada 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  na radna mjesta:
 
104. stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj/ica, Služba za promociju investicija, Sektor za investicije, Uprava za internacionalizaciju;
 
112. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za sustav potpora investitorima, Služba za poticanje investicija, Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu, Uprava za internacionalizaciju;
 
149. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za analitičku i metodološku podršku, Služba za unaprjeđenje poslovne klime, Sektor za konkurtntnost, Uprava za internacionalizaciju;
 
269. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu, Služba za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu, Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt;
 
413. stručni suradnik za upravni nadzor, kontrolu naknada za koncesije i vodnih naknada - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu, Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;
 
420. stručni suradnik za žalbe na vodne naknade, ovrhe vodnih naknada i akte prvostupanjskih tijela - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;
 
425. stručni suradnik za javnu vodoopskrbu - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel javne vodoopskrbe, Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;
 
470. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za EU projekte iz područja zraka i prirode, Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć, Sektor za EU fondove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove;
 
473. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za EU projekte iz područja klime i energetike, Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć, Sektor za EU fondove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove;
 
515. stručni suradnik - vježbenik -  1 izvršitelj/ica, Odjel za praćenje programa, Služba za praćenje i evaluaciju programa, Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove.


POZIV
1. 12. 2023. OBUSTAVA Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-03/23-01/1
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-14
Zagreb, 22. studenoga 2023.
 
Ministar gospodarstva i održivog razvoja, na temelju članka 50. b. stavka 2. i stavka 3. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 - Odluka USRH, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), donosi
 
 
ODLUKU
o obustavi postupka javnog natječaja


Tekst Odluke
13. 10. 2023. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na neodređeno vrijeme - 3 izvršitelja
KLASA: 112-07/23-02/12
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-1
Zagreb, 10. listopada 2023.
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), a uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/1043, URBROJ: 514-08-01-02/05-23-02 od 12. rujna 2023. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 
13. 10. 2023. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na neodređeno vrijeme - vježbenici (10 izvršitelja)
KLASA: 112-06/23-01/1
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-1
Zagreb, 10. listopada 2023.
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), a uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-02/23-01/35, URBROJ: 514-08-01-02/01-23-02 od 16. svibnja 2023. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje

 
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 
11.10.2023. OBUSTAVA Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA:112-07/23-02/11
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-9
Zagreb, 10. listopada 2023.
 
Ministar gospodarstva i održivog razvoja, na temelju članka 50. b. stavka 2. i stavka 3. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 - Odluka USRH, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), donosi
 
 
ODLUKU
o obustavi postupka javnog natječajaTekst ODLUKE
8. 9. 2023. JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-07/23-02/11
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-1
Zagreb, 1. rujna 2023.
 
Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine
 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesi li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 
1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

– ravnatelj – 1 izvršitelj (rbr. 464.)


Tekst javnog natječaj
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Obrazac prijave za natječaj
Obavijest GDPR


Rok prijave: 8. rujna 2023. – 18. rujna 2023.

Narodne novine
1. 9. 2023. POZIV NA RAZGOVOR vezano uz Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica - Uprava za trgovinu i politiku javne nabave

KLASA: 112-03/23-01/1
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-11
Zagreb, 1. rujna 2023. 
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
povodom Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravne organizacije – Uprava za trgovinu i politiku javne nabave u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, KLASA: 112-03/23-01/1, URBROJ: 517-02-1-1-2-23-1 od 4. svibnja 2023. godine, objavljenom dana 10. svibnja 2023. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te u “Narodnim novinama”, broj 50/2023.


POZIV
1. 9. 2023. POZIV NA RAZGOVOR vezano uz Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravne organizacije – Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt
KLASA:   112-07/23-02/1
URBROJ:  517-02-1-1-2-23-8
Zagreb, 1. rujna 2023.
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 

povodom Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravne organizacije – Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, KLASA: 112-07/23-02/1, URBROJ: 517-02-1-1-2-23-1 od 9. veljače 2023. godine, objavljen dana 15. veljače 2023. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te u “Narodnim novinama”, broj 18/2023.

POZIV
19. 7. 2023. REZULTATI PRVE I DRUGE FAZE TESTIRANJA Javnog natječaja - 4 izvršitelja
KLASA: 112-01/23-01/6
URBROJ: 517-02-1-1-23-6
Zagreb, 19. srpnja 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
 
REZULTATE PRVE I DRUGE FAZE TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 58/2023 od 31. svibnja 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

REZULTATI 
19. 7. 2023. REZULTATI PRVE I DRUGE FAZE TESTIRANJA Javnog natječaja - 5 izvršitelja
KLASA: 112-07/22-02/35
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-6
Zagreb, 19. srpnja 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
 
REZULTATE PRVE I DRUGE FAZE TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 58/2023 od 31. svibnja 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

REZULTATI
19. 7. 2023. POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - 4 izvršitelja
KLASA: 112-01/23-01/6
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-7
Zagreb, 19. srpnja 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu Javnog natječaja objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 58/2023 od 31. svibnja 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

POZIV
19. 7. 2023. POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - 5 izvršitelja
KLASA: 112-07/22-02/35
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-8
Zagreb, 19. srpnja 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu Javnog natječaja objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 58/2023 od 31. svibnja 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

POZIV
11.7.2023. POZIV KANDIDATIMA ZA PRVU I DRUGU FAZU TESTIRANJA JAVNOG NATJEČAJA - 5 izvršitelja
KLASA: 112-07/22-02/35
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-6
Zagreb, 11. srpnja 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 58/2023 od 31. svibnja 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  na radna mjesta:
53. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za računovodstvo, Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove, Glavno tajništvo
 
135. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za inovacijsku infrastrukturu, Sektor za inovacije, Uprava za internacionalizaciju
 
224. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Odjel za razvitak industrije, analitiku i izvještavanje, Služba za industrijsku politiku, Sektor za industrijsku politiku, Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt
 
449. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za strateške poslove, Sektor za bioraznolikost i strateške poslove, Uprava za zaštitu prirode
 
651. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za financijsko - računovodstvene, analitičko - planske i pravne poslove, Ravnateljstvo za robne zalihe.
 
 
POZIV        
 
11.7.2023. POZIV KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE ZA PRVU I DRUGU FAZU JAVNOG NATJEČAJA - 4 izvršitelja
KLASA: 112-01/23-01/6
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-5
Zagreb, 11. srpnja 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU I DRUGU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, 58/2023 od 31. svibnja 2023. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  na radna mjesta:

525. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica, Odjel za dodjelu potpora u području istraživanja, razvoja i inovacija, Služba za dodjelu potpora, Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 
548. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 
558. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica, Odjel za programe EU, Služba za europske poslove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 
564. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za međunarodne poslove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove.
 
POZIV            
10. 5. 2023. JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-03/23-01/1
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-1
Zagreb, 4. svibnja 2023.
 
Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesi li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
1. UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
– ravnatelj
– 1 izvršitelj (rbr. 309.)

Tekst Javnog natječaja
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Obrazac prijave za natječaj
Obavijest GDPR

Rok prijave: od 10. svibnja 2023. do 18. svibnja 2023.
Narodne novine - Objava
31. 5. 2023. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na neodređeno vrijeme – (4 izvršitelja)
KLASA: 112-01/23-01/6
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-3
Zagreb, 25. svibnja 2023.
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), a uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/233, URBROJ: 514-08-01-02/02-23-02 od 28. veljače 2023. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
31. 5. 2023. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na neodređeno vrijeme – (5 izvršitelja)
KLASA: 112-07/22-02/35
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-4
Zagreb, 25. svibnja 2023.
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), a uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/22-01/1103, URBROJ: 514-08-01-02/03-22-06 od 27. prosinca 2022. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 
15.2.2023. JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-07/23-02/1
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-1
Zagreb, 9. veljače 2023.
 
Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesi li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
1. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT
– ravnatelj – 1 izvršitelj (rbr. 205.)
 

Tekst Javnog natječaja
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Obrazac prijave za natječaj
Obrazac GDPR

Rok prijave: od 15.2.2023. do 23.2.2023. godine
Narodne novine - Objava

 
14.2.2023. POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)“ vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 30.12.2022. (vježbenici)
KLASA: 112-06/22-01/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-53
Zagreb, 14. veljače 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu Javnog natječaja objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 156/22 od 30. prosinca 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

POZIV 
14.2.2023. POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 30.12.2022.
KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-129
Zagreb, 14. veljače 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu Javnog natječaja objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 156/22 od 30. prosinca 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.


POZIV
14.2.2023. REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 30.12.2022. (vježbenici)
KLASA: 112-06/22-01/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-52
Zagreb, 14. veljače 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
REZULTATE DRUGE FAZE TESTIRANJA
 
vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 156/22 od 30. prosinca 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme .

REZULTATI
14.2.2023. REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 30.12.2022.
KLASA: 112-06/22-01/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-128
Zagreb, 14. veljače 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje

REZULTATE DRUGE FAZE TESTIRANJA
 
vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 156/22 od 30. prosinca 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

REZULTATI
7.2.2023. POZIV KANDIDATIMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 30.12.2022. (vježbenici)
KLASA: 112-06/22-01/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-51
Zagreb, 7. veljače 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 156/22 od 30. prosinca 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

POZIV
7.2.2023. REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 30.12.2022. (vježbenici)
KLASA: 112-06/22-01/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-50
Zagreb, 7. veljače 2023.
 
 
 
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
REZULTATE PRVE FAZE TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 156/22 od 30. prosinca 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

REZULTATI
7.2.2023. POZIV KANDIDATIMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 30.12.2022.

KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-127
Zagreb, 7. veljače 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 156/22 od 30. prosinca 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

POZIV
7.2.2023. REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 30.12.2022.
KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-126
Zagreb, 7. veljače 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje

REZULTATE PRVE FAZE TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 156/22 od 30. prosinca 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

REZULTATI
26. 1. 2023. POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 30. 12. 2022. (stručni suradnici - vježbenici)
KLASA: 112-06/22-01/01
URBROJ: 517-02-1-1-23-49
Zagreb, 26. siječnja 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 156/22 od 30. prosinca 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

POZIV
26. 1. 2023. POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 30. 12. 2022.
KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-23-125
Zagreb, 26. siječnja 2023.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članaka 8. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 156/22 od 30. prosinca 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

POZIV
30. 12. 2022. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-1-22-34
Zagreb, 22. prosinca 2022.
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), a uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/22-01/981, URBROJ: 514-08-01-02/02-22-02 od 23. studenoga 2022. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Rok prijave: 30. prosinca 2022. – 9. siječnja 2023.
Narodne novine - Objava

Rješenja o prijmu: 
1. Rješenje o prijmu_Ivan Tadić
2. Rješenje o prijmu_Ana Jazvo
3. Rješenje o prijmu_Božidar Kranjčec
4. Rješenje o prijmu_Luka Keller


Odluka o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu
Rješenje o ništavosti rješenja - Ana Jazvo
30. 12. 2022. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-06/22-01/01
URBROJ: 517-02-1-1-1-22-1
Zagreb, 22. prosinca 2022.


Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), a uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/22-01/625, URBROJ: 514-08-01-02/07-22-02 od 28. srpnja 2022. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
17. 10. 2022. Poziv za razgovor (intervju) vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 13. 7. 2022.
KLASA: 112-01/22-01/13
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-14
Zagreb, 17. listopada 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu Javnog natječaja objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom.

POZIV
10. 10. 2022. Obavijest kandidatima vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 13. 7. 2022.
KLASA: 112-01/22-01/13
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-13
Zagreb, 10. listopada 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu Javnog natječaja objavljuje
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA
 
Odgađa se razgovor (intervju) objavljen dana 6. listopada 2022. godine na internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u postupku provedbe Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-01/22-01/13, URBROJ: 517-02-1-1-22-22-12 objavljen u „Narodnim novinama“, broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom.

Novi termin razgovora (intervjua) u postupku provedbe Javnog natječaja biti će objavljen na internet stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 

OBAVIJEST
6. 10. 2022. Poziv za razgovor (intervju) vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 13. 7. 2022.

KLASA: 112-01/22-01/13
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-12
Zagreb, 6. listopada 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu Javnog natječaja objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom.

POZIV
7. 9. 2022. REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 13. 7. 2022.
KLASA: 112-01/22-01/13
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-11
Zagreb, 6. rujna 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
REZULTATE DRUGE FAZE TESTIRANJA
 
vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom.


REZULTATI
31. 8. 2022. POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 13. 7. 2022.
KLASA: 112-01/22-01/13
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-10
Zagreb, 31. kolovoza 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA

vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom.

POZIV
31. 8. 2022. REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 13. 7. 2022.
KLASA: 112-01/22-01/13
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-9
Zagreb, 31. kolovoza 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
REZULTATE PRVE FAZE TESTIRANJA
 
vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom.

REZULTATI
29. 8. 2022. DJELOMIČNA OBUSTAVA POSTUPKA ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 31. 12. 2021.
KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-8
Zagreb, 22. kolovoza 2022.
 
Ministar gospodarstva i održivog razvoja, na temelju članka 50. b. stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 - Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17 i 89/19), po službenoj dužnosti, donosi
 
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu
 
 
I.
 
Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme KLASA: 112-07/21-02/01, URBROJ: 517-02-1-1-2-21-6 od dana 31. prosinca 2021. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 147/21 od 31. prosinca 2021. godine, na web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva pravosuđa i uprave.

ODLUKA
23. 8. 2022. POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 13. 7. 2022.
KLASA: 112-01/22-01/13
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-8
Zagreb, 23. kolovoza 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom.

POZIV
14. 7. 2022. POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 31. 12. 2021.
KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-15
Zagreb, 13. srpnja 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu Javnog natječaja objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 147/21 od 31. prosinca 2021. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

POZIV
POZIV
13. 7. 2022. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-01/22-01/13
URBROJ: 517-02-1-1-22-4
Zagreb, 10. lipnja 2022.
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), a uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-02/21-01/54, URBROJ: 514-08-01-02/02-22-02 od 16. svibnja 2022. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Rok prijave: 14. 7. 2022. – 21. 7. 2022.
Narodne novine - ObjavaRješenja o prijmu:
 1. D. Cvetko - Rješenje o prijmu u državnu službu
 2. M. Čokor - Rješenje o prijmu u državnu službu
 3. R. Florjanić - Rješenje o prijmu u državnu službu
 4. J. Novak - Rješenje o prijmu u državnu službu
 5. G. Šatalić - Rješenje o prijmu u državnu službu
 6. A. Žmire - Rješenje o prijmu u državnu službu
 7. T. Alpeza Vrančić - Rješenje o prijmu u državnu službu
       
Ništavost rješenja o prijmu R. Florjanić
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
8. 7. 2022. REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA vezani uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 31. 12. 2021.
KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-14
Zagreb, 8. srpnja 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu Javnog natječaja objavljuje
 
REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA
 
vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 147/21 od 31. prosinca 2021. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

REZULTATI
6. 7. 2022. REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA vezani uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 31. 12. 2021.
KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-13
Zagreb, 6. srpnja 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu Javnog natječaja objavljuje
 
REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA

vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 147/21 od 31. prosinca 2021. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

REZULTATI
27. 6. 2022. REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 31. 12. 2021.
KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-22-11
Zagreb, 27. lipnja 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
REZULTATE PRVE FAZE TESTIRANJA
 
vezane uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 147/21 od 31. prosinca 2021. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

REZULTATI
10. 6. 2022. POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 31. 12. 2021.
KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-10
Zagreb, 10. lipnja 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 147/21 od 31. prosinca 2021. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

POZIV
9. 6. 2022. POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 31. 12. 2021.

KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-9
Zagreb, 9. lipnja 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 147/21 od 31. prosinca 2021. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

POZIV
28. 6. 2022. POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen dana 31. 12. 2021.
KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-12
Zagreb, 28. lipnja 2022.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 8. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA

vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 147/21 od 31. prosinca 2021. godine, na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

POZIV
24.3.2022. - POZIV NA RAZGOVOR u postupku javnog natječaja za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/22-01/09
URBROJ: 517-14-22-13
Zagreb, 24. ožujka 2022.
 
Komisija za provedbu Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Ravnateljstva za robne zalihe objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 30/22 od 9. ožujka 2022. te na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije – Ravnateljstva za robne zalihe u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojeg/ju imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.

Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 30. ožujka 2022. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.24.3.2022. - POZIV NA RAZGOVOR
10. 3. 2022. - JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
 
za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine
 
 
1. RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE
 •  ravnatelj – 1 izvršitelj (rbr. 638.)

Tekst Javnog natječaja
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta
Obrazac prijave za natječaj
Obavijest GDPR

Rok prijave: 10.3.2022. – 17.3.2022.
Narodne novine - Objava 
31. 12. 2021. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-21-6
Zagreb, 30. prosinca 2021.
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), a uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-02/21-01/801, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-04 od 21. prosinca 2021. godine i Ministarstva financija: KLASA: 100-01/21-01/194, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 28. prosinca 2021. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 
 
Tekst Javnog natječaja 
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje
Obrazac prijave za natječaj
Obavijest GDPR

Rok prijave: 1. 1. 2022. – 10. 1. 2022. 
Narodne novine - Objava
 
Rješenja o prijmu:
 1. A. Vukić – Rješenje o prijmu u državnu službu
 2. A. Zukanović – Rješenje o prijmu u državnu službu
 3. D. Hlavati - Rješenje o prijmu u državnu službu
 4. I. Vuković - Rješenje o prijmu u državnu službu
 5. I. Petrač - Rješenje o prijmu u državnu službu
 6. J. Pejić - Rješenje o prijmu u državnu službu
 7. L. Ercegovac - Rješenje o prijmu u državnu službu
 8. M. Heder - Rješenje o prijmu u državnu službu
 9. M. Kralj Kopić - Rješenje o prijmu u državnu službu
 10. M. Lastrić - Rješenje o prijmu u državnu službu
 11. M. Vujanović - Rješenje o prijmu u državnu službu
 12. T. Horvatić - Rješenje o prijmu u državnu službu
 13. T. Ćaćić - Rješenje o prijmu u državnu službu
 14. V. Gačar - Rješenje o prijmu u državnu službu
 15. V. Kukavica - Rješenje o prijmu u državnu službu
12.3.2021. - IZMJENA POZIVA NA RAZGOVOR u postupku javnog natječaja za imenovanje ravnatelj/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 011-01/21-01/162
URBROJ: 517-10-2-21-9
Zagreb, 12. ožujka 2021.
 
Komisija za provedbu Javnog natječaja za imenovanje ravnatelj/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja objavljuje
 
 
IZMJENU POZIVA NA RAZGOVOR
 
 
vezano uz POZIV NA RAZGOVOR KLASA: 011-01/21-01/162, URBROJ: 517-10-2-21-8 od 5. ožujka 2021. Razgovori će se održati u novom terminu u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


12.3.2021. - IZMJENA POZIVA NA RAZGOVOR
5.3.2021. - POZIV NA RAZGOVOR u postupku javnog natječaja za imenovanje ravnatelj/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 011-01/21-01/162
URBROJ: 517-10-2-21-8
Zagreb, 5. ožujka 2021.
 
Komisija za provedbu Javnog natječaja za imenovanje ravnatelj/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 14/21 od 12. veljače 2021. te na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojeg/ju imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 11. ožujka 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


5.3.2021. - POZIV ZA RAZGOVOR
12.02.2021. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojeg/u imenuje Vlada RH na razdoblje od četiri godine
Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine
 
1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
 • ravnatelj/ica Uprave - 1 izvršitelj/ica
 
Tekst Javnog natječaja 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta 
Obrazac prijave 
Obavijest GDPR 
 
 
Rok prijave: 12.02.2021. – 22.02.2021.
05.01.2021. – Djelomična obustava Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Na temelju članka 50. b stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

 

ODLUKU

 

o djelomičnoj obustavi postupka provedbe Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

 

05.01.2021. – Djelomična obustava Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (pdf)

 

 

23.12.2020.- POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) vezan uz Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-07/20-02/01
URBROJ: 517-10-20-6

Komisija za provedbu Javnog natječaja za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, radno mjesto - glavni/a tajnik/ca Ministarstva, objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

vezano uz Javni natječaj objavljen u "Narodnim novinama" broj 134/20 dana 4. prosinca 2020. i na mrežnim stranicama Ministarstva za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, radno mjesto - glavni/a tajnik/ca Ministarstva, 1 izvršitelj na razdoblje od 4 godine.

Razgovor (intervju) s kandidatom, održat će se 29. prosinca 2020. u prostorijama Ministarstva gospdarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

23.12.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) (pdf.)
04.12.2020. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA:112-07/20-02/01
URBROJ:517-02-1-1-20-3

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-02/20-01/460, URBROJ: 514-U-03-01-02/6-20-2 od dana 11. studenoga 2020. godine i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/84, URBROJ: 513-05/1-20-2, od dana 11. studenoga 2020. godine, ministar gospodarstva i održivog razvoja objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje glavnog/e tajnika/ce
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
 
GLAVNO TAJNIŠTVO

radno mjesto - glavni/a tajnik/ca Ministarstva, 1 izvršitelj/ica na razdoblje od 4 godine

 
12.11.2020. – Poziv na razgovor (intervju) u postupku Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja


POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 115/20 od 21. listopada 2020. godine, na web-stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na razgovor (intervju) za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kako slijede:

 

-           Uprava za internacionalizaciju, Uprava za klimatske aktivnosti, Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt, Uprava za energetiku, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Uprava za zaštitu prirode, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove, Zavod za zaštitu okoliša i prirode i  Ravnateljstvo za robne zalihe  – razgovor (intervju) će se održati:

 

 • dana 17. studenoga 2020. godine u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80/XXII kat (Velika dvorana)

 

Poziv na razgovor (intervju) kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja biti će upućen osobno putem elektroničke pošte s točnom naznakom vremena održavanja intervjua.

Poziv na razgovor (intervju) - JN ravnatelji MINGOR (pdf)

21.10.2020. – Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/20-01/49
URBROJ: 517-02-1-1-20-1


Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine


 
Rok prijave: 21.10.2020. do 29.10.2020.
Narodne Novine - Objava