Ministar Habijan svečano otvorio vodocrpilište Kosnica te dodijelio ugovore o sufinanciranju u Mariji Gorici i Zaboku

  • Slika /slike/Slika 1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan je danas sudjelovao na svečanom puštanju u rad vodoscrpilišta Kosnica u Velikoj Kosnici koje će opskrbljivati 105000 stanovnika istoka Zagrebačke županije pitkom vodom. Događanju su prisustvovali i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Tomislav Masten te mnogi drugi predstavnici gradova i općina na području županije.
 
Tom prigodom ministar Habijan je rekao: „Od 2016. godine do danas uloženo je 4,4 mlrd eura u projekte vodnog gospodarstva. Od toga, čak 486 mil. eura uloženo je u Zagrebačku županiju. U Operativnom programu Konkurentnost i kohezija cjelokupna omotnica od 950 mil. eura je iskorištena u projektima vodnog gospodarstva. Sredstava u iznosu od 1,24 mlrd eura u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti u cijelosti su ugovorena. To sve govori o najboljem mogućem načinu korištenja sredstava koja su nam na raspolaganju.“
 
Nadalje, dodao je kako je nedavnom novom odlukom Vlade RH odobren nastavak financiranja za 38 projekata, od toga 3 u Zagrebačkoj županiji, uključujući ovaj, a što pokazuje nastavak konzistentne politike Vlade i resornog ministarstva.
 
U okviru projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok“ obrađuje se problematika vodoopskrbne funkcionalne cjeline istočnog dijela Zagrebačke županije izgradnjom vodocrpilišta Kosnica, glavnih magistralnih pravaca i sekundarne mreže koja obuhvaća gradove Dugo Selo, Vrbovec, Ivanić-Grad i Sv.Ivan Zelina te općine Brckovljani, Rugvica, Gradec, Rakovec, Preseka, Dubrava, Farkaševac, Kloštar Ivanić, Križ i Bedenica. Ukupna investicijska vrijednost projekta je 93,85 mil. € (bez PDV-a) sufinanciranih iz Kohezijskog fonda, vlastitih sredstava VIOZŽ, Republike Hrvatske i Hrvatskih voda.
 
  „316 km novih cjevovoda, 15 crpnih stanica, 5 vodotornjeva samo je dio onog što je trebalo napraviti u cjelokupnom sustavu kako bi osigurali istočno područje Županije pitkom vodom. Voda je presudna za život, a početkom realizacije ovog projekta općine Preseka i Farkaševac nisu imale jednog metra javnog vodoopskrbnog sustava. Danas je cijelo područje pokriveno mrežom jer bez vode nema života ni gospodarskog razvoja“, kazao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.
 
Iz vodocrpilišta Kosnica će se voda novoizgrađenim magistralnim cjevovodom Kosnica - Hrušćica distribuirati dalje u vodoopskrbni sustav prema gradovima Ivanić-Gradu, Sv. Ivanu Zelini, Dugom Selu, Vrbovcu i okolnim općinama. Prosječni gubici u kompletnom sustavu smanjit će se s 29,2 % na 18,6%, a ujedno će se povećati priključenost, i to s postojećih 62,95% na 90,75%.
 
„Voda besprijekorne kakvoće kojoj nije potrebna prerada potekla je prema 30000 stanovnika koji do sada istu nisu imali i 60000 korisnika kojima je poboljšan pristup vodoopskrbi. Konačan  pristup čistoj kvalitetnoj vodi dugoročno je osiguran za više od 100000 ljudi. Uz europsko i financiranje Vlade RH ovaj projekt iznimno je uspješan u cjelokupnoj provedbi“, istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Vodocrpilište se sastoji od glavne upravljačke zgrade, tri bunara s pripadajućim komorama, klor stanice, vanjske i unutarnje transformatorske stanice, te ostale prateće infrastrukture kao što vanjska i interna odvodnja, interna vodoopskrbna i hidrantska mreža, interne prometnice, niskonaponska mreža, vanjska rasvjeta i elektronička komunikacijska infrastruktura.

U okviru svečanog otvorenja dodijeljeni su i ugovori o privremenom sufinanciranju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad, Regionalnom vodoopskrbnom sustavu Zagrebačke županije Zagreb-istok te ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Rugvica-Dugo Selo za odvodnju.

Nakon otvorenja vodocrpilišta, ministar Habijan je zajedno sa suradnicima posjetio Mariju Goricu i Zabok.

U Općini Marija Gorica potpisan je I. dodatak Ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području Marije Gorice - u ovoj godini planirana sredstva iznose 350 tisuća eura, a u Zaboku Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o privremenom sufinanciranju projekta „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“.

„Vlada RH je u ovih osam godina realizirala mnoge projekte po pitanju vodnog gospodarstva važnih za cjelokupno gospodarstvo i stanovništvo te će s tom politikom nastaviti i u budućnosti“, zaključio je ministar Habijan.

Stranica