​Ministar Šušnjar na neformalnom sastanku ministara nadležnih za unutarnje tržište i industriju u Budimpešti

Slika /slike/Vijesti/2022/Photo COMPET ministar 1.jpg
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar sudjelovao je na neformalnom sastanku ministara nadležnih za unutarnje tržište i industriju održanom 8.- 9. srpnja 2024. u Budimpešti. Sastankom je predsjedao Márton Nagy, ministar nacionalnog gospodarstva Mađarske.

Na sastanku su ministri i drugi visoki predstavnici i predstavnice raspravljali o prioritetima za novi europski program za konkurentnost i mjerama za povećanje produktivnosti.

Ministar Šušnjar je kao prioritetne točke novog europskog programa za konkurentnost posebno izdvojio produbljivanje unutarnjeg tržišta te u tom pogledu istaknuo važnost izrade nove horizontalne strategije unutarnjeg tržišta do lipnja 2025. Naglasio je kako je koherentan i predvidljiv pravni okvir od ključne važnosti za konkurentnost europske industrije te su potrebni daljnji napori kako bi se smanjilo ukupno administrativno i regulatorno opterećenje na poduzeća. Podsjetio je da u raspravama o europskoj konkurentnosti Hrvatska kontinuirano ukazuje i na važnost razmatranja demografskih izazova. Nužnost strateškog i horizontalnog raspravljanja demografskih izazova, uključivo i kroz međusobno povezivanje s ekonomskim, socijalnim i investicijskim politikama na razini EU-a, za Hrvatsku i dalje ostaje važno, uključivo i kao sastavni dio rasprava o konkurentnosti.

Također, ministri i visoki predstavnici i predstavnice razmijenili su mišljenje o mjerama za poboljšanje konkurentnosti europske automobilske industrije, kao i o nacionalnim praksama za poticanje kupnje električnih vozila i razvoj infrastrukture za punjenje električnih vozila.

Većina predstavnika država članica EU naglasila je kako ne podržavaju strože propise za infrastrukturu za punjenje električnih vozila, budući da se UREDBA (EU) 2023/1804 o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva primjenjuje svega nekoliko mjeseci i države članice su u postupku prenošenja u nacionalno zakonodavstvo. 

Predmetna Uredba donesena je u rujnu 2023. godine te se njome utvrđuju obvezujući ciljevi za države članice vezano uz minimalnu pokrivenost transeuropske prometne mreže infrastrukturom za punjenje električnih vozila.

Ministar Šušnjar je istaknuo kako je zakonodavni paket „Spremni za 55 %” dovoljno ambiciozan i predstavlja čvrstu osnovu za dostatna ulaganja u proizvodnju i infrastrukturu, a poseban naglasak trebalo bi staviti na provedbu postojećih pravila prije uvođenja novih.

Stranica