Otvorene nove prijave za subvencije za plin mikro, malim i srednjim poduzetnicima za razdoblje travanj 2023. do ožujka 2024.

Slika /slike/informacija.jpg
Mikro, mali i srednji poduzetnici s prosječnom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh, od 12. travnja se mogu prijaviti za državnu potporu male vrijednosti kojom će ostvariti pravo na subvenciju cijene potrošenog plina od 0,0199 EUR/kWh. Ova se potpora dodjeljuje kao jedna od mjera Vladinog paketa za ublažavanje rasta cijena energenata, i to kao mjera pomoći poduzetnicima koji su se zbog porasta cijena energenata našli u riziku od energetskog siromaštva. Prijave za državnu potporu predaju se preko internetskoj sučelja dostupnog na mrežnoj stranici hamagbicro.hr.

Poziv

Stranica