Poziv za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh

Slika /slike/informacija.jpg
Na zahtjev velikog broja malih i srednjih poduzetnika te strukovnih udruga i ostalih tijela javne vlasti napravljena je izmjena Poziva za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh. Ovom izmjenom omogućuje se prijava i onim mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji imaju definiranu referentnu potrošnju u referentnom razdoblju propisanom Pozivom te onima kojima zbog objektivnih razloga, potrošnja u definiranom referentnom razdoblju ne odgovara stvarnoj potrošnji plina. Izmjenama se omogućuje da se referentno razdoblje definira za drugačiji vremenski period.

Izmjene se odnose na mikro, male i srednje poduzetnike kojima je opskrba plinom bila onemogućena u referentnom razdoblju zbog posljedica prirodnih katastrofa, prvenstveno potresa te za mikro, male i srednje poduzetnike kojima je zbog prirode poslovanja veći dio potrošnje plinom bio izvan referentnog razdoblja od 1. kolovoza 2021. do 31. siječnja 2022. 
 
Obrazloženje za nužnost izmjene referentnog razdoblja daje ovlaštena osoba mikro, malog ili srednjeg poduzetnika.

Stranica