Glavno tajništvo

  • Ivana Šuman, glavna tajnica Ministarstva

      Tel: 01/6106-354
    

      Jagoda Madunić, stručna referentica
      E-pošta: glavno.tajnistvo@mingo.hr


  • Sektor za ljudske potencijale i opće poslove
   
     mr.sc. Lidija Soldo Stanarević

          
     Tel: 01/6106-769
     E-pošta: lidija.soldostanarevic@mingo.hr 
  • Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove
   
     Romana Domijan

     Tel: 01/6106-155
     E-pošta: romana.domijan@mingo.hr 
  • Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove

     Dario Matanović

     Tel: 01/6106-324
     E-pošta: dario.matanovic@mingo.hr
  • Služba za odnose s javnošću i protokol
      
     Tel: 01/6106-366; 01/6109-247
    
     Upiti medija: mediji@mingo.hr 
    
     Upiti građana: info@mingo.hr

     Protokol: protokol@mingo.hr
 
 
  • Pisarnica (Vukovarska ulica 78, Zagreb)

     Tel: 01/6106-841
     Tel: 01/6106-111
     E-pošta: pisarnica@mingo.hr