Samostalni sektor za pravne poslove

  • Ivana Palinić Galović, načelnica sektora

     Tel: 01/3717-932
     Faks: 01/3717-149
     E-pošta: ivana.palinicgalovic@mingor.hr

 
  • Služba za pravne i normativne poslove

     Mira Maver Čuljak, voditeljica službe

     Tel: 01/3717-184
     E-pošta: mira.maver.culjak@mingor.hr  


  • Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode

     Josip Kovilić, voditelj službe

     Tel: 01/3717-251
     E-pošta:josip.kovilic@mingor.hr
 

  • Odjel za žalbe i zastupanje
 
      Zoran Jukić, voditelj odjela

     
Tel: 01/3717-222
      E-pošta: zoran.jukic@mingor.hr 
 
      Snježana Šimunić, viša savjetnica - specijalistica
 
      Tel: 01/4866-159
      E-pošta: snjezana.simunic@mingor.hr      
​     
 
  • Služba za žalbe i zastupanje u energetici i naftnom rudarstvu

     Domagoj Golubić, voditelj službe

     Tel: 01/3717-243
     E-pošta: domagoj.golubic@mingor.hr