Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove


     Dijana Džalto, stručna referentica
     Tel: 01/6307-353
     Faks: 01/3717-122
     E-pošta: dijana.dzalto@mingor.hr
 • Sektor za EU fondove 

     ​Anamarija Šopron Bognar, načelnica sektora

     Tel: 01/3717-281
     E-pošta: anamarija.sopron@mingor.hr
 • Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć

     Nataša Kalember

     Tel: 01/3717-154
     E-pošta: natasa.kalember@mingor.hr
 


 • Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom

     Vedrana Aužina

     Tel: 01/3717-231
     E-pošta: vedrana.auzina@mingor.hr


 • Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva

     Karmen Cerar, načelnica sektora
    
     Tel: 01/6307 - 300
     E-pošta: karmen.cerar@mingor.hr 


 • Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

     Nikolina Trontl Crnjak

     Tel: 01/6307-314
     E-pošta: nikolina.trontl@mingor.hr
 


 • Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

     Ivana Cigit

     Tel: 01/6307-510
     E-pošta: ivana.cigit@mingor.hr


 • Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu

     Neven Kos, načelnik sektora

     Tel: 01/6109-731
     E-pošta: neven.kos@mingor.hr
 


 • Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu

     Sanja Mudrić Rešetar, načelnica sektora
 
     Tel: 01/6109-203
     E-pošta:  sanja.mudricresetar@mingor.hr


 • Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija

     Dino Križnjak

     Tel: 01/ 6106-602
     E-pošta: dino.kriznjak@mingor.hr
 


 • Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja

     Nirvana Kapitan Butković

     Tel: 01/6106-068
     E-pošta: nirvana.kapitanbutkovic@mingor.hr
 


 • Služba za europske poslove

     Nikolina Petković Gregorić
    
     Tel : 01/6109-162
     E-pošta: nikolina.petkovicgregoric@mingor.hr
 


 • Služba za međunarodne poslove

     Margareta Karadža
    
     Tel: 01/3717-118
     E-pošta: margareta.karadza@mingor.hr