Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove

 
  • Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu

     Neven Kos, načelnik sektora

     Tel: 01/6109-731
     E-pošta: neven.kos@mingo.hr
 


  • Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu

     Sanja Mudrić Rešetar, načelnica sektora
 
     Tel: 01/6109-203
     E-pošta:  sanja.mudricresetar@mingo.hr


  • Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija

     Dino Križnjak

     Tel: 01/ 6106-602
     E-pošta: dino.kriznjak@mingo.hr
 


  • Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja

     Nirvana Kapitan Butković

     Tel: 01/6106-068
     E-pošta: nirvana.kapitanbutkovic@mingo.hr
 


  • Služba za europske poslove

     Nikolina Petković Gregorić
    
     Tel : 01/6109-162
     E-pošta: nikolina.petkovicgregoric@mingo.hr
 


  • Služba za međunarodne poslove

     Margareta Karadža
    
     Tel: 01/6106-885
     E-pošta: margareta.karadza@mingo.hr