Zavod za zaštitu okoliša i prirode

 • Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda

     Tel: 01/4886-840 i 01/5502-900
     Fax: 01/4886-850 i 01/5502-901
     E-pošta: zavod@mingor.hr

     Marina Vuković Horvat, str. referent za administrativne poslove
     Tel. 01/4886-840 i 01/5502-900
     Fax: 01/4886-850 i 01/5502-901
     E-pošta: marina.vukovichorvat@mingor.hr 
                   zavod@mingor.hr


 • Sektor za okoliš

     Branimir Pavlinec, načelnik sektora

     Tel: 01/4886-858
     E-pošta: branimir.pavlinec@mingor.hr


 • Služba za informacijske sustave i izvještavanje

     Neven Mileusnić, voditelj službe

     Tel: 01/5581-669
     E-pošta: neven.mileusnic@mingor.hr 


 • Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode

     Hrvoje Rukavina, voditelj odjela

     Tel: 01/4628-889
     E-pošta: hrvoje.rukavina@mingor.hr 
 

 • Odjel za dokumente zaštite okoliša i održivi razvoj

    
     E-pošta: zavod@mingor.hr


 • Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti

    
      Tatjana Obučina, voditeljica službe
     
      Tel: 01/5581-661     
      E-pošta: tatjana.obucina@mingor.hr


 • Odjel za zrak

     Iva Baček, voditeljica odjela

     
Tel: 01/5581-678
     E-pošta: iva.bacek@mingor.hr
                    zavod@mingor.hr
 

 • Odjel za klimatske aktivnosti

     Vana Mitrović Vudrić, voditeljica odjela

     Tel: 01/4886-849
     E-pošta: vana.mitrovicvudric@mingor.hr


 • Služba za otpad i sektorske pritiske

     Đurđica Požgaj,  voditeljica službe

     Tel: 01/4628-877
     E-pošta: durdica.pozgaj@mingor.hr 


 • Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i odlaganje otpada

     Marcela Kušević-Vukšić, voditeljica odjela

     Tel: 01/ 4628-883
     E-pošta: marcela.kusevicvuksic@mingor.hr 
 

 • Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale sektorske pritiske

     Andrina Crnjak Thavenet, voditeljica odjela

     Tel: 01/ 4886-856
     E-pošta: andrina.crnjakthavenet@mingor.hr 


 • Sektor za prirodu

     Gabrijela Šestani, načelnica sektora

     Tel: 01/5502-969
     E-pošta: gabrijela.sestani@mingor.hr


 • Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode

     Petra Rodić, voditeljica službe

      Tel: 01/5502-930
      E-pošta: petra.rodic@mingor.hr


 • Odjel za inventarizaciju, kartiranje i vrednovanje

     Luka Katušić, voditelj službe

     Tel: 01/5502-950
     E-pošta: luka.katusic@mingor.hr 
 

 • Odjel za praćenje i ocjenu stanja prirode

     Vlatka Dumbović Mazal, voditeljica odjela

     Tel: 01/5502-946
     E-pošta: vlatka.dumbovicmazal@mingor.hr
 

 • Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću

     Patricija Gambiroža, voditeljica odjela

     Tel: 01/5502-963
     E-pošta: patricija.gambiroza@mingor.hr


 • Služba za razvoj mreže zaštićenih područja

      Karla Fabrio Čubrić, voditeljica službe

      Tel: 01/5502-939
      E-pošta: karla.fabriocubric@mingor.hr


 • Odjel za vrednovanje područja

     Boria Vitas, voditeljica odjela

     Tel: 01/5502-937
     E-pošta: boria.vitas@mingor.hr
 

 • Odjel za upravljanje zaštićenim područjima

       Gordana Zwicker Kompar, voditeljica odjela

       Tel: 01/5502-964
       E-pošta: gordana.zwickerkompar@mingor.hr
 

 • Odjel za razvoj upravljačkih kapaciteta

        Helena Huljev, voditeljica odjela

        Tel: 01/5502-942
        E-pošta: helena.huljev@mingor.hr     


 • Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara

    
     E-pošta: zavod@mingor.hr


 • Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu

    
     E-pošta: zavod@mingor.hr

 • Odjel za ekološku mrežu

    
     E-pošta: zavod@mingor.hr

 • Odjel za strane vrste

     E-pošta: zavod@mingor.hr